Show Menu
Cheatography

My dutch linux cheat sheet

SYSTEEM

hostname -i
Laat het IP adres zien van de host
last reboot
Geeft aan wanneer het systeem voor het laatst opnieuw is opgestart

COMPRESSIE

tar cf <tar name>
Maakt een .tar bestand aan
tar xf <file name>
Pakt alle bestanden uit van een .tar bestand
tar czf <tar.gz file> <fi­les>
Maakt een .tar bestand met gzip compressie
gzip <fi­le>
Compri­meerd een bestand hernoemd het naar <fi­le.g­z>

INLOGGEN (SSH)

ssh <us­er>­@<h­ost>
Maakt een connectie naar de host als gebruiker
ssh -p <po­rt> <us­er>­@<h­ost>
Maakt een connectie naar de host met een specifieke poort
 

GEBRUIKERS

groupadd <gr­oup­nam­e>
Maakt een groep aan
adduser <us­ern­ame>
Maakt een gebruiker aan
userdel <us­ern­ame>
Verwijdert een gebruiker
usermod
Wijzigt de gebruiker zijn informatie

ZOEKEN

grep <pa­tte­rn> <fi­les>
Zoekt een patroon in bestanden
grep -r <pa­tte­rn> <di­rec­tor­y>
Zoekt recursief naar een patroon in een map
locate <fi­le>
Vind alle instanties van een bestand
find <di­rectory name (optio­nal­)> -name <na­me>
Zoekt bestan­dnamen die beginnen met <na­me>

NETWERK

ip addr show
Laat alle netwerk interfaces + ip adres zien
ping <ho­st>
Stuurt een echo verzoek om de connectie te testen
whois <do­mai­n>
Geeft who is informatie van het domein
dig <do­mai­n>
Geeft de DNS informatie van het domein
wget <fi­le>
Download een bestand
netstat -tupl
Laat alle actievf luiste­rende (bezette) poorten zien
 

BESTAND COMMANDS

ls
Laat de mappen­/be­standen zien in de huidige directory
ls -a
Doet hetzelfde als ls maar laat ook de verborgen mappen­/be­standen zien
pwd
Laat het huidige pad zien van de map
mkidr <di­rectory name>
Maakt een mapaan
rm <file name>
Verwijdert een bestand
rm -r <di­rectory name>
Verwijdert recursief een map
rm -rf <di­rectory name>
Forceert het recursief verwij­deren van een map
cp <fi­le1> <fi­le2>
Kopieert bestand1 naar bestand2
cp -r <di­rec­tor­y1> <di­rectory 2>
Kopieert map1 naar map2, als map2 niet bestaat maakt hij deze vanzelf aan
mv <fi­le1­/di­rec­tor­y1> <fi­le2­/di­rec­tor­y2>
Verplaatst een bestan­d/map naar een andere map
touch <file name>
Maakt een bestand aan, moet wel een extensie eraan toegevoegd zijn (bijvo­orb­eeld: touch index.h­tml, of touch README.txt)
more <fi­le>
Laat de inhoud zien van een bestand
head <fi­le>
Laat de eerste 10 regels zien van een bestand
tail <fi­le>
Laat de laatste 10 regels zien van een bestand
gpg -c <fi­le>
Versle­uteld een bestand
gpg <fi­le.g­pg>
Onsleuteld een bestand

BESTAND PERMISSIE GERELA­TEERD

chmod <oc­tal> <file name>
Verander permissie van een bestand
chmod 777 exampl­e.txt
De gebruiker heeft de permissie rwx (read, write & execute)

MAP KRUISING

cd <di­rec­tor­y>
Gaat naar de aangegen map
cd ..
Gaat een map terug
cd
Gaat naar de root map ($HOME)
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     mod_rewrite Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet