Show Menu
Cheatography

My dutch linux cheat sheet

SYSTEEM

hostname -i
Laat het IP adres zien van de host
last reboot
Geeft aan wanneer het systeem voor het laatst opnieuw is opgestart

COMPRESSIE

tar cf <tar name>
Maakt een .tar bestand aan
tar xf <file name>
Pakt alle bestanden uit van een .tar bestand
tar czf <tar.gz file> <fi­les>
Maakt een .tar bestand met gzip compressie
gzip <fi­le>
Compri­meerd een bestand hernoemd het naar <fi­le.g­z>

INLOGGEN (SSH)

ssh <us­er>­@<h­ost>
Maakt een connectie naar de host als gebruiker
ssh -p <po­rt> <us­er>­@<h­ost>
Maakt een connectie naar de host met een specifieke poort
 

GEBRUIKERS

groupadd <gr­oup­nam­e>
Maakt een groep aan
adduser <us­ern­ame>
Maakt een gebruiker aan
userdel <us­ern­ame>
Verwijdert een gebruiker
usermod
Wijzigt de gebruiker zijn informatie

ZOEKEN

grep <pa­tte­rn> <fi­les>
Zoekt een patroon in bestanden
grep -r <pa­tte­rn> <di­rec­tor­y>
Zoekt recursief naar een patroon in een map
locate <fi­le>
Vind alle instanties van een bestand
find <di­rectory name (optio­nal­)> -name <na­me>
Zoekt bestan­dnamen die beginnen met <na­me>

NETWERK

ip addr show
Laat alle netwerk interfaces + ip adres zien
ping <ho­st>
Stuurt een echo verzoek om de connectie te testen
whois <do­mai­n>
Geeft who is informatie van het domein
dig <do­mai­n>
Geeft de DNS informatie van het domein
wget <fi­le>
Download een bestand
netstat -tupl
Laat alle actievf luiste­rende (bezette) poorten zien
 

BESTAND COMMANDS

ls
Laat de mappen­/be­standen zien in de huidige directory
ls -a
Doet hetzelfde als ls maar laat ook de verborgen mappen­/be­standen zien
pwd
Laat het huidige pad zien van de map
mkidr <di­rectory name>
Maakt een mapaan
rm <file name>
Verwijdert een bestand
rm -r <di­rectory name>
Verwijdert recursief een map
rm -rf <di­rectory name>
Forceert het recursief verwij­deren van een map
cp <fi­le1> <fi­le2>
Kopieert bestand1 naar bestand2
cp -r <di­rec­tor­y1> <di­rectory 2>
Kopieert map1 naar map2, als map2 niet bestaat maakt hij deze vanzelf aan
mv <fi­le1­/di­rec­tor­y1> <fi­le2­/di­rec­tor­y2>
Verplaatst een bestan­d/map naar een andere map
touch <file name>
Maakt een bestand aan, moet wel een extensie eraan toegevoegd zijn (bijvo­orb­eeld: touch index.h­tml, of touch README.txt)
more <fi­le>
Laat de inhoud zien van een bestand
head <fi­le>
Laat de eerste 10 regels zien van een bestand
tail <fi­le>
Laat de laatste 10 regels zien van een bestand
gpg -c <fi­le>
Versle­uteld een bestand
gpg <fi­le.g­pg>
Onsleuteld een bestand

BESTAND PERMISSIE GERELA­TEERD

chmod <oc­tal> <file name>
Verander permissie van een bestand
chmod 777 exampl­e.txt
De gebruiker heeft de permissie rwx (read, write & execute)

MAP KRUISING

cd <di­rec­tor­y>
Gaat naar de aangegen map
cd ..
Gaat een map terug
cd
Gaat naar de root map ($HOME)

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     mod_rewrite Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet