Show Menu

2 Faraidh Cheat Sheets

2 Cheat Sheets tagged with Faraidh

1 Page
  (0)
DRAFT:
Instrumen perancangan harta dalam Islam haruslah diteliti dari segi prosedur mahupun cara pelaksanaannya. Antara instrumen perancangan harta dalam Islam adalah wasiat, hibah dan sebagainya.
22 Jun 20
2 Pages
  (0)
DRAFT:
Kebanyakan masyarakat kurang mengerti dan tidak mengambil endah tentang hukum dan prosedur wasiat adalah punca wasiat tidak dipraktikkan dikalangan masyarakat pada masa kini. Hal ini telah menyebabkan munculnya isu harta pusaka tidak dituntut berterusan.
24 Jun 20

Cheat Sheets by Tag


Top Tags

New Tags