Show Menu
Cheatography

Server2016backup Cheat Sheet by

Server2016backup Cheat Sheet

Drev

Primær
Primære partition på disk
Basic
Max 4 Partit­ioner
Dynamic
Dynamiske Volumer
Simple
Volume som er placeret på et diske
Logisk
Volume som er lavet på en extended partition
Spanned
Volumen er spredt over flere diske

MBR

MBR = 'Master Boot Record'
Indholder 4 partitions enheder i tabellen
Oprettes når disken partit­ioneres
Begrænser antallet & størrelse af partit­ioner
1. Sektor på HDD
Op til 2TB

GPT

GPT = 'GUID Partition Table'
Suppor­terer flere partit­ioner
Suppor­terer større partit­ioner
Forbedret pålide­lighed
Suppor­terer boot disks på 64-bit Windows operativ systemer med UEFI boot

Raid

Raid 0
Hurtig hastighed da den splitter data over flere diske
Raid 1
Redudant da ens data skrives på flere diske
Raid 3
'Striping' Fordeler data på flere diske, men kun en disk holder Partition
Raid 5
'Striping' Fordeler data på flere diske, men spreder partition over flere diske
Raid 10/1+0
Som Raid 1 bare bare med 4 diske for øget sikkerhed
Opsætning af Raid
Dette gøres via Disk Mannag­ement

Filsys­temer

FAT
Gammelt filsystem arkitektur
FAT32
Udvidet fra FAT
NTFS
New Tecnology File System (NTFS) erstattede Microsofts tidligere FAT filsystem
ReFS
Resilient File System
DiskPart
diskpart En komponent i Microsoft Windows detaljer Inkluderet med Windows NT erstatter disk
Convert
Conver­­t.exe er et værktøj som kan bruges så du kan konventere mellem de forske­­llige filsys­­temer uden at formatere sin disk
Task Schedule
Den Opgave­­st­yring er et værktøj, som fungerer ved at det er Schedu­­le­r­-­tj­­enesten der giver opgaver, der skal automatisk udføres, når et bestemt sæt af beting­­elser er opfyldt

Disk Quota

FSRM
File Server Resource Manager rolle i Windows Server
Hard Quota forhindrer brugere i at skrive data til disk. Med Hard Quota begrænser værktøjet automatisk brugerens diskplads til dig, og ingen brugere får undtag­elser. Når brugerne er ved at nå deres kvote , kommer de til dig for at få hjælp.
Soft Quota sender dig advarsler, når brugerne er ved at overstige diskplads.
Dirquota
Bruges til at oprette og admini­strere kvoter, automatisk anvende kvoter og kvote skabeloner
File Screening
File Screening opgaver Oprette filskærme for at styre typer filer, som brugere kan gemme, definere filskæ­­rm­s­k­ab­­eloner og opret filskærm undtag­­elser
 

VSS

VSS
Står for volume shadow copy
Kan gendanne slettede mapper og filer
VSS er slået til på volumes og ikke specifikke mapper og filer
Kan gemme op til 64 Shadow copies
Bruger 10% af volume disk plads
Kommandoer
Vssadmin add shadow­­st­orage
Tilføjer en volume shadow copy lagrings forening
Vssadmin create shadow
Laver en ny volume shadow copy
Vssadmin delete shadows
Sletter alle volume shadow copy
Vssadmin delete shadow­­st­orage
Sletter volume shadow copy opbeva­rings forbin­delser
Vssadmin list providers
Laver en liste med register for volume shadow copy udbydere
Vssadmin list shadows
Lister de eksist­­erende volume shadow copies
Vssadmin list shadow­­st­orage
Laver en liste over alle shadow copy opbeva­­rings forbin­­delse på systemet
Vssadmin list volumes
Laver liste over volumes som er berettiget for shadow copies
Vssadmin list writers
Laver liste over tilmeldte volume shadow copy skrivere som er på systemet
Vssadmin resize shadow­­st­orage
Laver liste over tilmeldte volume shadow copy skrivere som er på systemet

Windows Server Backup

Windows Server Backup
Gør det muligt at backupe og gendanne operat­ivs­ystemet samt mapper og filer på serveren
Backup Metoder
Blokba­­seret
Analysere kildef­ilerne og sikker­hed­sko­piere kun de ændrede dele af filerne. Backup på blokniveau oversk­rider filsys­temet og læser data direkte fra disken
Full Backup
Full Backup af hele systemet
Increm­­ental Backup
Backup af alt hvad der er nyt eller er ændret siden sidste normale eller increm­­entale backup
Differ­­ential Backup
Som overst­ående (men IKKE siden sidste differ­­en­tiale backup)
Begreber
Bliver brugt til Backup, sættes på filen hvis den bliver lavet eller ændret
Daily
Backup af filer ændret på dagen. Fjerner IKKE arkivbit
Copy
Som Normal Backup fjerner dog IKKE arkivbit
 

Startup

BCD
Boot Config­uration Data (BCD) er en firmwa­re-­uaf­hængig database til starttid konfig­ura­tio­nsdata. Det bruges af Microsofts nye Windows Boot Manager
BCDEDIT
bcdedi­­t.exe køres fra komman­­do­p­r­om­­pten, og kan ændre indsti­­ll­i­n­gerne i en BCD-fil ved brug af forske­­llige parametre
MSCONFIG
MSConfig er et program, der ændrer hvilke drivere, programmer og tjenester, der skal indlæses og køres ved opstart af et Windows styres­­ystem
CHKDSK
chkdsk tjekker filsys­­temet og diske for fejl, og kan ved brug af forske­­llige parametre også rette op på fejl
BOOTSECT
Bootsect opdaterer bootco­­de­-­s­ek­­toren på en disk eller partition, enten for at skifte mellem NTLDR og BOOTMGR eller som et led i fejlsø­­gning
BOOTREC
Bootre­­c.exe er et pogram der ligger på Windows instal­­la­t­i­on­­sme­­dier, der kan reparere og fejlsøge problemer med opstart
System State Recovery
DSRM
irectory Services Restore Mode ( DSRM ) er en særlig opstar­tst­ilstand til reparation eller genopr­etning af Active Directory. Det bruges til at logge på comput­eren, når Active Directory har mislyk­kedes eller skal gendannes
WBAdmin
Kommandoen bruges til at udføre sikker­hed­skopier og genopr­ett­elser af operat­ivs­yst­emer, drev volumener, filer, mapper og applik­ationer fra en komman­dolinje
NTDSUTIL
Ntdsutil er et komman­­do­linje program, der tillader en admini­­st­rator at genskabe active direct­­ories igennem en author­­it­ative restore, eller ændre indsti­­ll­inger på en AD server
ADSIED­­IT.MSC
Active Directory Service Interfaces Editor er et program der bruges til at ændre og oprette indsti­­ll­inger og objekter i et active directory
ADSIED­­IT.MSC
Active Directory Service Interfaces Editor er et program der bruges til at ændre og oprette indsti­­ll­inger og objekter i et active directory
KEY VERSION NUMBERS
VERSION NUMBERS Key version numbers er 32bit koder, der bruges til at skelne mellem RODC’er i et domæne.
TOMBSTONE LIFETIME
Det tidsrum et Active Directory objekt kan genskabes efter at have været slettet, kaldes for TOMBSTONE LIFETIME

Backup Plan

Vælg det rette software til behovet
Udenævn ansvarlige for backup
Afprøvning af gendan­nelse
Planlægning
Ved planlæ­gning overvej backup størrelse, Båndbredde ved cloud backup, tidsplan, lokation for backup, medie levetid, hvilke filer,samt pris.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.