Show Menu
Cheatography

Shell Keyboard Shortcuts by

Kursors

ctrl + a
uz rindas sākumu
ctrl + e
uz rindas beigām
alt + b
1 vārdu atpakaļ (pa kreisi)
alt + f
1 vārdu uz priekšu (pa labi)
ctrl + b
1 simbolu atpakaļ (pa kreisi)
ctrl + f
1 simbolu uz priekšu (pa labi)
ctrl + xx
pārslēdz starp rindas sākumu un pašreizējo pozīciju

Cut/Pa­ste­/Delete

ctrl + u
dzēš no kursora līdz rindas sākumam (pa kreisi)
ctrl + k
dzēš no kursora līdz rindas beigām (pa labi)
ctrl + w
dzēš no kursora līdz vārda sākumam (pa kreisi)
alt + d
dzēš no kursora līdz vārda beigām (pa labi)
ctrl + d
dzēš simbolu zem kursora
ctrl + h
dzēš simbolu pirms kursora
ctrl + y
ievieto dzēsto pēc kursora

Labošana

alt + u
UPPER no kursora līdz vārda beigām
alt + l
lower no kursora līdz vārda beigām
alt + c
Capitalize no kursora līdz vārda beigām
alt + t
samaina vietām vārdu zem kursora ar ieprie­kšējo
ctrl + t
samaina vietām simbolu zem kursora ar ieprie­kšējo
ctrl + _
atsauc pēdējo izmaiņu (undo)
 

Vēsture

ctrl + r
meklē vēsturē
ctrl + g
iziet no meklēšanas
ctrl + c
atceļ meklēšanu
ctrl + o
izpilda atrasto komandu
alt + .
ieprie­kšējās komandas pēdējais arguments
alt + [0-9].
ieprie­kšējās komandas [1-9] arguments. 0 - komanda.

Procesi

ctrl + l
notīra ekrānu
ctrl + s
pārtrauc komandas izpildes izvadi uz ekrāna
ctrl + q
atjauno komandas izpildes izvadi uz ekrāna
ctrl + z
pārceļ fonā komandas izpildi (ar fg atjauno)
ctrl + c
pārtrauc komandas izpildi (SIGINT)
ctrl + d
aizver komand­rindu

Bang (!)

!!
izpilda pēdējo komandu
!!:p
izvada pēdējo komandu
!abc
izpilda pēdējo komandu, kas sākas ar abc
!abc:p
izvada pēdējo komandu, kas sākas ar abc
!$
pēdējās komandas pēdējais arguments (alt + .)
!*
pēdējās komandas visi argumenti
^abc^­def
izpilda pēdējo komandu, kur aizstāts abc ar def
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     bash Shortcuts Cheat Sheet
     Windows Terminal Cheat Sheet