Show Menu
Cheatography

Shell Keyboard Shortcuts by

Kursors

ctrl + a
uz rindas sākumu
ctrl + e
uz rindas beigām
alt + b
1 vārdu atpakaļ (pa kreisi)
alt + f
1 vārdu uz priekšu (pa labi)
ctrl + b
1 simbolu atpakaļ (pa kreisi)
ctrl + f
1 simbolu uz priekšu (pa labi)
ctrl + xx
pārslēdz starp rindas sākumu un pašreizējo pozīciju

Cut/Pa­ste­/Delete

ctrl + u
dzēš no kursora līdz rindas sākumam (pa kreisi)
ctrl + k
dzēš no kursora līdz rindas beigām (pa labi)
ctrl + w
dzēš no kursora līdz vārda sākumam (pa kreisi)
alt + d
dzēš no kursora līdz vārda beigām (pa labi)
ctrl + d
dzēš simbolu zem kursora
ctrl + h
dzēš simbolu pirms kursora
ctrl + y
ievieto dzēsto pēc kursora

Labošana

alt + u
UPPER no kursora līdz vārda beigām
alt + l
lower no kursora līdz vārda beigām
alt + c
Capitalize no kursora līdz vārda beigām
alt + t
samaina vietām vārdu zem kursora ar ieprie­kšējo
ctrl + t
samaina vietām simbolu zem kursora ar ieprie­kšējo
ctrl + _
atsauc pēdējo izmaiņu (undo)
 

Vēsture

ctrl + r
meklē vēsturē
ctrl + g
iziet no meklēšanas
ctrl + c
atceļ meklēšanu
ctrl + o
izpilda atrasto komandu
alt + .
ieprie­kšējās komandas pēdējais arguments
alt + [0-9].
ieprie­kšējās komandas [1-9] arguments. 0 - komanda.

Procesi

ctrl + l
notīra ekrānu
ctrl + s
pārtrauc komandas izpildes izvadi uz ekrāna
ctrl + q
atjauno komandas izpildes izvadi uz ekrāna
ctrl + z
pārceļ fonā komandas izpildi (ar fg atjauno)
ctrl + c
pārtrauc komandas izpildi (SIGINT)
ctrl + d
aizver komand­rindu

Bang (!)

!!
izpilda pēdējo komandu
!!:p
izvada pēdējo komandu
!abc
izpilda pēdējo komandu, kas sākas ar abc
!abc:p
izvada pēdējo komandu, kas sākas ar abc
!$
pēdējās komandas pēdējais arguments (alt + .)
!*
pēdējās komandas visi argumenti
^abc^­def
izpilda pēdējo komandu, kur aizstāts abc ar def
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     bash Shortcuts Cheat Sheet