Show Menu
Cheatography

autorijden Cheat Sheet (DRAFT) by

test

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Veilig autorijden

Versch­illende karakt­ere­ige­nsc­happen
Zij kunnen verand­ering teweeg brengen
Verkee­rsi­nzicht betekent risico's goed inschatten
 

Alcohol

Maximums
Beginnend bestuu­rder: 0.2 promile = 88ugl
 
Ervaren bestuu­rder: 0.5 promile = 220ugl
Standa­ard­maten
Bier: 250ml = 5% = 12.5ml
 
Wijn: 100ml = 12% = 12ml
 
Whiskey: 32 ml = 32% = 12.25ml
Afbrek­ing­stijd
0.1 ugl / u (een glas is al snel 1.5u)
 

Medicijnen

Werking op
evenwicht, ogen, reacti­eve­rmogen, inscha­tti­ngs­ver­mogen, beslis­sin­gsv­ermogen
Soorten
Slaapp­illen, peppillen, verdov­ing­sin­jec­ties, kalmer­ing­smi­ddelen, middelen tegen verkou­dheid, reisziekte en allergieen
Werkin­gstijd
tot 48u na inname

Drugs

Werking op
Centrale zenuws­telsel
Aantoo­nbaar in urine
5 dagen tot 3 weken