Show Menu
Cheatography

Mikrobiologi Cheat Sheet (DRAFT) by

mikrobiologi

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Intro

Normal­flora er bakterier som lever på/i kroppen din.
Permanent bakter­ief­lora, er der alltid.
Midler­tidig bakter­ief­lora, som forsvinner ved vasking.

Infeksjon: Når smitte­stoff forårsaker skade på/inv­aderer verten. Trenger ikke bli syk, kan være bare en bærer. Med symptomer har personen infeks­jon­ssykdom. Er smitts­omme.

Vanskelig å bli kvitt pga:

Mikro org. tilpasser seg omgive­lsene.
Infeks­jon­ssy­kdommer kan etablere seg på nytt etter en nedepe­riode.
Nye inf. sykdommer oppstår.
Samfun­nsu­tvi­klingen > sykehus opphol­d/b­eha­ndling
Vi reiser mer, lengre, oftere.
Mer effektiv matvar­eprod. lettere matsmitte.
Urbani­sering. Vi lever tettere.
 

Celler

Prokaryote celler
Eukaryote celler
Er små, primitive
Større, mer organeller
Har ikke cellek­jerne eller mitoko­ndrier
Mer variasjon
DNAet ligger fritt i sentrum
Har cellek­jerne
Plasmider - mindre DNA med få gener som kan gis vekk til andre celler
Har cellevegg utpå membran, beskytter
 

Bakterier

Encellede organi­smer, prokar­yote.
Noen har kapsel utpå cellev­eggen (utpå membranen)
For det meste formering ved todeling
Klassi­fiseres etter form:
Kokker (kuler)
Basiller (staver)
Spiriller
Vibrioner (komma­for­mede)
Spiroc­hæter (skruer)