Show Menu
Cheatography

OSPF Cheat Sheet (DRAFT) by

OSPF concept and configuration

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Router typer

Area Border Router (ABR)
Forbinder flere OSPF areas
Internal router
Alle interfaces som er indenfor det samme area
AS Boundary Router (ASBR)
Forbinder flere routnings domæner
Backbone Router En router med minimum et interface i area nul, altså i backbone

Area typer

Standard Area
Den helt almind­elige OSPF area type
Stub Area
Type 5 LSAs bliver byttet ud med en default route
Totally Stubby Area
Type 3,4 og 5 LSAs er byttet ud med default routes
Not So Stubby Area Et stub area som har en AS Boundary Router, tupe 5 LSAs bliver til type 7

LSA typer

Router Link (type 1)
Laver en liste af routere og deres cost (Bliver sendt inde i et area)
Network Link (Type 2)
Laver en liste af alle ikke-d­ire­kte­-fo­rbundne routere på det netværks segment (Bliver sendt inde i et area)
Network Summary (Type 3)
Bliver genereret af en ABR (Bliver sendt mellem areas)
ASBR Summary (Type 4)
Bliver sendt fra ABR ind i Backbone for at sladre om en ASBR inde i et area
External Link (Type 5)
Bliver genereret af ASBR og skudt ud gennem AS for at sladre om en rute som er udenfor OSPF
NSSA External Link (Type 7)
Bliver genereret af ASBR i et Not-so­-stubby area, bliver lavet om til en tye 5 når den forlader areaet

Valg af DR/BDR

Det er DR'ens ansvar at holde styr på forbin­del­serne i et netværk hvor der kan findes flere forske­llige paths til den samme destin­ation
BDR'en holder også styr på alle forbin­delser, så den kan tage over i tilfælde af at DR'en skulle fejle
Priori­teten er mellem 0 og 255, den højeste vinder, en router som bliver givet 0 kan ikke blive valgt
Der bliver ikke foretaget en forhan­dling på en Point-­to-­point forbin­delser

Virtual Links

En tunel som bliver skabt for at for at forbinde 2 areas mellem fx en internet udbyder
Routerne i begge ender skal have et area til fælles
Minimum en af enderne skal befinde sig i area 0
 

Trafik typer

Header

OSPF States

Konfig­ura­tions eksempel

Interface Serial 0/0
Descri­ption WanLink
Ip address 172.16.34.2 255.25­5.2­55.252

Interface Fastet­hernet 0/0
Descri­ption Area0
Ip address 192.16­8.0.1 255.25­5.255.0

Interface Loopback 0
Ip address 10.0.34.1 255.25­5.255.0

Router opsf 100

Redist­ribute static subnets
Network 192.16­8.0.0 0.0.0.255 area 0

Router ospf 100
area 2 stub no-summary
area 3 virtua­l-link 10.0.34.4
Ip ospf authen­tic­ation messag­e-d­igest
ip ospf messag­e-d­ige­st-key 1 md5 Pa$$w0rd

Fejlsø­gning

Show ip ospf interface
Show ip ospf neighbor
Show ip ospf border­-ro­uters
Show ip ospf virtua­l-links
Debug ip ospf