Show Menu
Cheatography

Baggrundsviden om storage osv. inden backup

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Raid

0 - Striping: ingen redundancy, køre parallelt mellem flere disks. Højere hastighed.
1 - Mirroring: skriver ens til flere diske, som redundancy.
10 - Kombination af raid 0 og 1 så man får hastighed med redundancy.
4 - Striping: med crc/checksum som redundance.
5 - Checksum lagt ud over flere diske, så man har redundancy.
6 - Mirror, checksum og striping ud over flere disks.

Disks

Basic disk:
Op til 4 primære partit­ioner
En kan være extended
Op til 26 logiske partit­ioner
Basic disk er den mest brugte opbeva­rings type for windows maskiner.
Bruger ofte samme MBR som OS’en
Dynamic disk:
Volumes over flere diske.
Redundancy (raid/­mir­rors)
Op til 2,000 dynamiske volumes (anbefalet 32 eller mindre)
ledig plads på en harddisk (ikke fejlto­lerant) kan udvides til en spanned volume
Dynamic disks holder en database for de andre diske, hvis en skulle gå hen og blive corrupt
Prim­ary:
Primære partit­ioner er steder der kan ses af bios. Hvis ens OS ikke ligger på sådan en, kan man ikke boote, partit­ionen skal også være sat til aktiv, for at virke.
Exte­nded:
Extended er der hvor logiske volumes opbevares.
Logi­cal:
En form for virtuelle diske, de kan bruges til opbevaring og kan endda indeholde OS’er, men kan ikke ses af BIOs så man kan ikke starte op fra dem.
Volu­me:
En mængde plads på et opbeva­rings media, styret af et opbeva­rin­gss­ystem.

Diskhå­ndt­erings værktøjer

Disk Manage­ment:
Nemt at bruge grafisk interface.
Medfølger i windows.
Disk­par­t.exe
CLI baseret interface for mere avanceret brugere.

Disk Quota

FSRM:
GUI basseret feature til admini­str­ation af data resource
Gør det muligt at oprette policies for hvor meget data en bruger må anvende.
Eller policies for hvilke filer det er tilladt for brugeren at uploade.
Quota
Er den mængde data der bliver stillet tilgæn­gelig for en bruger eller gruppe.
Der findes 2 typer af quotas: "­Block Quota" som er mængden af diskplads der kan bruges. Og "File Quota" som begrænser ud fra antallet af filer og mapper.
Derudover deles Quota også i *HARD" som altså er en kvote der ikke kan blive oversk­red­det., og "­SOF­T" som som betyder at den egentlig kan blive oversk­reddet, men at der i såfald vil komme en notifi­kation til admini­str­atoren eller brugeren.
File Screening Manage­ment:
Et snap-in hvor man bl.a. kan begrænse hvilke filtyper der ikke må gennem, fx billeder og video.
Generere notifi­kat­ioner i tilfælde af at en bruger forsøger at gennem noget de ikke må.
.dir­quota
Værktøj til oprettelse og admini­str­ation af quota via komman­dop­rompt.

Partitions Struktur

MBR (Master boot record):
Kun en Bootloader
Max 4 partit­ioner
GPT (GUIP Partition table):
Op til 128 partit­ioner

System State Recovery:

Auth­ori­tative restore:
Gør det muligt for admini­str­atoren at genoprette en domæne­con­tro­ller, genoprette den til et bestemt tidspunkt og markere objekter i Active Directory som værende autori­tative med hensyn til deres replik­ations partnere.
DSRM:
Når Active Directory er instal­leret, beder instal­lat­ion­sguiden admini­str­atoren om at vælge en DSRM-a­dga­ngs­kode. Denne adgang­skode giver admini­str­atoren en bagdør til databasen, hvis noget går galt senere, men det giver ikke adgang til domænet eller til nogen tjenester.
WBad­min:
Gør det muligt at sikker­hed­sko­piere og gendanne dit operat­ivs­ystem, volumes, filer, mapper og programmer fra en komman­dop­rompt.
Ntds­uti­l.e­xe:
Et værktøj der tillader dig at konfig­urere en ADDS og ryder op efter en er fjernet fra en server.
Tomb­sto­ne:
fil der er sat som slettet.
 

Raid

Startup

Trou­ble­shoot:
Også kendt som system­kon­fig­ura­tions værktøjet. Det bruges til at konfig­urere, hvordan en computer starter, og hvilke programmer og tjenester der indlæses, når Windows starter.
BCDE­dit:
Er det primære redskab til redigering af boot konfig­ura­tionen af Windows Vista og senere versioner af Windows.
BCDEdit er begrænset til standard datatyper og er primært designet til at udføre fælles ændringer til BCD.
Easy­BCD
Er et program udviklet af NeoSmart Techno­logies til at konfig­urere og justere Boot Config­uration Data (BCD)
EasyBCD kan bruges til at konfig­urere multi-­boot, hvor nogle versioner af Windows, Linux, BSD og Mac OS X kan instal­leres samtidigt; EasyBCD kan også bruges til at tilføje extra til bootable værktøjer og værktøjer, samt at ændre og styre hvordan Windows boot menuen fungere.
Chkdsk
Viser statussen på den disk partition der bliver skannet men retter ingen fejl
Boot­sec­t.exe
Opdaterer master boot for hard disk partit­ioner for at skifte mellem BOOTMGR og NTLDR. Du kan bruge dette værktøj til at genoprette boot-s­ektoren på din computer.
Dette værktøj erstatter FixFAT and FixNTFS.
Bootsect komman­doer: /Help /nt52 /nt60 /sys /all /force.
Boot­rec.exe
/FixMbr = fixer Masterboot record
/FixBoot = Fixer boot sektoren
/ScanOs = scanner all diske for operative systemer.
Eller via en komman­doen: Wbadmin start system­sta­ter­ecovery når prompten kommer indtast: wbadmin start system­state recovery -versi­on:­<Ve­rsi­onI­den­tif­ier> -shows­ummary [-back­upT­arg­et:­{<B­ack­upD­est­ina­tio­nVo­lum­e> | <Ne­two­rkS­har­ePa­th>}] [-mach­ine­:<B­ack­upM­ach­ine­Nam­e>] [-reco­ver­yTa­rge­t:<­Tar­get­Pat­hFo­rRe­cov­ery­>] [-auth­sysvol] [-auto­Reboot] [-quiet]

Filsys­temer:

FAT
(File Allocation Table)
Mindste partit­ion­stø­rrelse 2 MB
FAT32
32-bit version af FAT
NTFS
(New Technology File System)
Mest anvendte
Drev på op til 16 Exabyte
Unders­tøtter kryptering
ReFS
Resilient File System
Max mulige volume­­-s­t­ø­rrelse er 1 yobibyte
Automa­­tiske sikker­­he­d­s­fo­­ran­­st­a­l­tn­­inger
kontrol mod korrupte filer
EXT
Erstatning for MINIX file system
Kan håndtere 2 gb fil systemer
EXT2
Efterf­ølgeren til EXT
stadig brugt til flash baseret opbevaring
EXT3
journal baseret
kompatibel med ext2
EXT4
Kan håndtere meget større fil systemer
Bagud kompatibel med både ext 2 og 3