Show Menu
Cheatography

Windows Backup Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Filsys­temer

Fat
File Allocation Table, er det primære filsystem til tidligere Window­sve­rsi­oner.
Fat32
Det er en 32 bit version som kan håndtere større partit­­ioner, på op til 2 terabyte.
exFAT
extended File Allocation Table er en opgrad­ering til FAT32.
NTFS
New File Allocation Table er et standard filsystem. Den unders­tøtter f.eks drev på 16 GB og filkry­ptering og er samtidig det mest anvendte filsystem.
ReFS
Resilient File System skulle erstatte NTFS, dette skete bare ikke. NTFS er stadig det foretrukne filsystem.
Disk Management
System­­væ­rktøj til styring af harddiske og indeholdet deri. Med Disk Management kan du foretage ændringer m.m til filsys­­te­merne FAT, FAT32 eller NTFS
Convert
Komman­­do­l­i­nj­­evæ­­rktøj, der er inkluderet i Windows. Det bruges til at konvertere volumener ved hjælp af FAT-fi­­ls­y­s­te­­merne til NTFS.

Backup typer

Filbaseret
Tager backup af filen direkte
Blokba­seret
Giver mulighed for at tilføje ændringer til blokken, ved at uploade den ændrede del af filen istedet for hele filen.
Full
Tager en fuld backup af det hele
Increm­ental
Tager backup af ændringer foretaget siden sidste Increm­ental backup.
Differ­ential
Tager udgang­spunkt i første differ­ential backup. Tager backuppen med fra dag til dag.
Synthetic full backup
Fungerer ligesom Increm­ental backup, forskellen er bare at den tager backuppen af ændrin­gerne og ligger oven i fullback og laver derfra en Synthetic backup. Altså en blanding af Full og Increm­ental backup.

Volumes

Simple
Er den primære partition på en basic disk
Extended
Kan kun oprettes på en dynamisk disk. Extended indeholder plads fra flere steder på en disk
Striped
Lagre lige meget på hver disk
Spanned
indeholder lagrin­gsplads fra flere dynamic disks. Der er ingen fejlto Lagre ikke lige meget på hver disk.
Mirrored
Bruges til fejlto­ler­ance. Det skaber redundans i form af spejlning af en disk. Bliver brugt i RAID1

Partit­ion­styper

MBR
Master Boot Record er en legacy partit­ion­stype. Den har kun mulighed for 4 primære partit­ioner og kan maksimalt håndtere diske op til 2 TB.
GPT
GUID Partition Table er en nyere standard. Supportere større partitions størrelse end MBR
 

Raid

RAID-0 Striping
Fungere som et striped volume. Dataen deles op på flere diske, for at kunne skrive og læse hurtigere.
RAID-1 Mirroring
Min. 2 disks - kører mirror. Dog kan man kun bruge 1 disk til at lagre på.
RAID-5 Striping m. redundans
Min. 3 disks - der kan mistes 1 disk. Gemmer checksum 1 gang hver gang der sker en striping. Checksum gemmes på de andre diske, så dataene kan gendannes.
RAID-6 Striping m. dobblet redundans
Min. 3 disks - der kan mistes 2 diske. Gemmer checksum på 2 diske hver gang der sker en striping. Her gemmer den også checksum på de andre diske, så det er muligt at gendanne.
RAID-10 Striping & Mirroring
Min. 4 disks - her bruger man striping i par af 2 diske der spejler sig. Med denne RAID type opnår man både øget hastighed i W/R og et redundant miljø.

Startup

BCD (Boot Config­uration Data)
Indeholder data der bruges til opstart af Windows og inform­ation om, hvilke operat­ivs­ystemer der er tilgæn­gelige.
Troubl­eshoot
Start op i Windows Recovery Enviro­nment (Bootr­ec.exe) og kør Startup Repair | Kommando prompt: bootrec /fixmbr | bootrec /fixboot | bootrec /rebui­ldbcd
MSConfig (Microsoft System Config­uration Utility)
Styre hvilke programmer og services der starter når Windows starter.
BCDEdit
Er et tool til at admini­strere BCD stores via komman­doer. Kan bruges til at lave nye stores, ændre på stores og ændre på boot parametre.
EasyBCD
Er et program der kan bruges til at admini­strere BCD. F.eks. hvis man har flere operat­ivs­ystemer at boote på.
chkdsk (Check Disk)
Kommando der giver en status på en disk. F.eks. om der er nogle fejl på disken. Kan bruges som chkdsk /f for at rette fundne fejl.
bootsect
Bootse­ct.exe bruges til at opdatere partition bootsector koden, som sørger for at indlæse og køre bootlo­ader. Kan også bruges til at opdatere Master Boot Record.
bootrec
En del af Windows RE. Bruges når man vælger at reparere Windows og kan udføre opgaver, som at reparere MBR og BCD. Kan også køres manuelt fra komman­dop­rompt med følgende komman­doer: bootrec /fixmbr | bootrec /fixboot | bootrec /scanos | bootrec /rebui­ldbcd
 

Disk Quota

FSRM
Windows rolle der giver mulighed for at sætte Quota på mapper og lave monito­rer­ing­rapport
Hard Quota
Der bliver at en grænse for, hvor meget data der må skrives.
Soft Quota
Kan defineres som en blød grænse for hvor meget data der må skrives.
DirQuota
Er et admini­str­ati­ons­værktøj til at sætte diskqu­otas.

System State Recovery

Author­itative Restore
Author­itative Restore Ruller data på en DC tilbage til en backup. Oversk­river alle andre DCer med samme restored data. Ved en Non-Au­tho­rit­ative ruller man en AD's data tilbage og bagefter vil den få opdate­ringer fra andre i domænet.
DSRM (Directory Services Restore Mode)
Er en Safe Boot for Windows servere. Bruges når en admini­strator skal reparere eller rulle en AD database tilbage. Der laves et password til DSRM ved instal­lation af AD.
wbadmin
Bruges til backup og restore af operat­ivs­yst­emet, diske, filer, mapper eller programmer via komman­dop­rompt.
ntdsutil
Et komann­dop­rompt tool, som at admini­strere en AD database.
adsied­it.msc
Et værktøj til at admini­strere AD objekter og attrib­utes.
KeyVer­sio­nNumber (KVno)
Er en nøgle som, hver maskine på netværket har. KDC (Key Distri­bution Center) bruger nøglen til at autent­ificere en ticket der bruges til at kommun­ikere med en server.
Tombstone Lifetime
Er en attribute der definere perioden der går før et objekt er slettet fra AD.

Shadow Copy

vssadmin list shadow­storage
oversigt af drev som kan benyttes til shadow storage
vssadmin add shadow­storage
reserverer plads på drevet til snapshots
vssadmin resize shadow­storage
ændrer i størreslen af reserveret plads på drevet
vssadmin delete shadow­storage
sletter reserveret plads til shadow storage
vssadmin create shadow /For=G:
opretter snapshot for eks. drev G:
vvsadmin delete shadow /For=G:
sletter snapshot af drev G:
vssadmin list providers
viser hvilket software der bruges til at lave snapshot
vvsadmin list shadows
viser oversigt over snapshots med deres unikke id nummre
Volume Snapshot (eller VSS ) er en service som giver mulighed for at gendanne en tidligere version af filer. Denne service kan tilgåes enten i gennem GUI eller kommando line.