Show Menu
Cheatography

Pembahagian Harta Cheat Sheet (DRAFT) by

Pembahagian harta untuk meneruskan kehidupan

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Pembah­agian Harta

Proses merancang harta

Pembah­agian Harta

Proses merancang harta -menet­apkan objektif atau matlamat yang dikehe­ndaki
- kaedah yang digunakan dalam pinda milikan harta

Pembah­agian Harta

Proses merancang harta -menet­apkan objektif atau matlamat yang dikehe­ndaki
- kaedah yang digunakan dalam pinda milikan harta
peranc­angan dan perlak­sanaan semasa hidup untuk kemudahan pemilik harta
orang yang berhak menerima harta
 
- kaedah yang digunakan dalam pinda milikan harta