Show Menu
Cheatography

Jernalder i Danmark Cheat Sheet (DRAFT) by

Jernalder Cheatsheet not done

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Perioder

Navn
Tid
Kort Om
Ældre Forromersk Jernalder
ca. 500 f.kr. til ca. 200 f.kr.
Yngre Forromersk Jernalder
ca. 200 f.kr. til ca. 1 e.kr.
Romersk Jernalder
ca. 1 e.kr. til ca. 400 e.kr
Mange fund af romersk fremst­illede materi­aller
Germansk Jernalder
400 e.Kr. ­til 793 e.Kr.

Jern

Type
Tid/pe­riode
Kort Om
Kemisk tegn
Ren Jern
   
Fe
Kulstof Jern
600 e.f.kr. , Germansk Jernalder
Bruges først system­atisk fra 600-tallet og frem
+C (0,35%)
Fosfor Jern
   
+P (0,9%)

Våbend­epo­ter­inger

Navn
Tid + Periode
Udseende
Type
Sted
Fun Fact
Thorsbjerg
     
Tysk fund
Nydam
C3 (?), udgravet i 1863, træet blev fældet ca. 320 i SV'lige æsters­øområde
robåd, egetræ, 23m lang - 3,3m bredt
Robåd, jern nagler og klinkp­lader
Slesvig
Vimose (den gamle)
V1:tidl. B2. Vi2: B2/C1a. Vi3: C1b
Flere fund i lag, bl. Ringbrynje fra B2/C1a
Kragehul
B2/C1;
   
Fyn
Berømt for Enrela­c-o­rna­mentik
Illerup Ådal
drænet 1950, ugravet 1950-56 & '76-85
   
Nogenlunde tæt på Alken Enge
Ejsbøl
(Ejsbøl Nord = C2)
     
Ting blev smidt ud i bestemte steder og det kan man se viftformen

Jern Ovne

Navn
Tid + Periode
*Kort Om
Grubbeovn
 
svært at påvise
Espevejen
 
slaggen flyder ud
slagge­gru­bbeovn
Slagge­rud­vejsovn
slagge­aft­epn­ingsovn
 

Grave

Type/Navn
Tid/Pe­riode
Udseende
Fun Fact
Tuegrav
Førromersk (500fk­r-1ekr)
Typisk urne omgivet af gravgods, en lille høj med en grøft omkring dækker urnen
Store Skindbjerg
Sen Førromersk og tidlig Romersk
Lønhøjvej
Sen Førromersk og tidlig Romersk
Hoby Grav
B1, lolland
Juellinge kvinder
Anlagt senere end Hoby grave
Fire kvinder i jordfæ­ste­grave
Juellinge 1 Grav
B2
Doller­upg­raven
B2 ÆRJ
Dobbel­tgrav af 1 mand og 1 ukendt, rig med romersk import men ingen våben, der blev fundet drikkeglad i den, med en Lerkar med "­Met­al-­eft­erl­ignede hanke"
Hoby 2 blev Fundet før Hoby 1, men Hoby 1 er større. Mulig forbin­delse til Jyllinge
Lübsow grave
Romersk Jernalder
Rige jordfæste grave man fandt i Tyskland.
det er en kategori af grav
Himlingøje 1949-2 grav 2
C11
Varpelev A
C2
Årslev
C2, Fyn
Nyrupgrav
C3
Hassle­ben­-leuna
 
pragtf­ibler, saukrat fifbler, sølvskål med pinceter og skeer
Hågerup
Fyn
Hassleben launa grav
krysta­lkuglen med skrift på

Byer

Navn
Tid
Periode
Sted
Grøntoft A
Vorbasse
 

Arkæologer

Navn (Fødse­l-Død)
Kort Info
Christian Jürgensen Thomsen (1788-­1865)
Opdelte forhis­torie i "­Sten, Bronze og Jern"
Emil Vedel (1824 - 1909)
Horiso­nta­lst­rat­igr­afiske metode, arbejdede på Bornholm med brændp­let­ter­/grave
Sophus Müller (
direkøt på nation­alm­useet, klassisk filolog.
Karin Margarit Frei (1973)
Forskn­ing­spr­offesor i Arkæom­etri, arbejder med noget der kaldes Strotn­ium­-me­toden. Tekst 18, Hoby graven
Ulla Lund Hansen

Teori Begreb­er/­Metoder

Navn
Definition
Absolut datering
Man finder den præcise dato for en gensta­nd/­hæn­delse
Relativ datering
Den upræcise datering af noget (Cirka)
Dendro­kro­nologi
Datering ud fra træernes ringe
Horisontal Strati­grafi
Terminus Ante Quem (TAQ)
(Før/s­ene­st/­under begivenhed fra specifik årstal)
Terminus Post Quem (TPQ)
efter/­tid­lig­st/­str­ati­grafisk over begivenhed fra specifikt årstal
Pars Pro Toto (PPT)

Kronologi

Navn
Tid
Perioder der hører til
Tid af perioder
B1
ÆRJ - 0år til 70 e.kr.
B1a & B1b
B1a (0-40e.kr) & B1b (40-70­e.kr)
B2
ÆRJ - 70 til 150/160 e.kr
Ingen
Ingen
C1
Mellem? Romersk Jernalder
C1a & C1b
?
C2
YRJ- ca. 250/260 til ca. 310/320 e.kr
Ingen
Ingen
C3
YRJ - ca. 310/320 til 375 e.kr
Ingen
Ingen

Vigtige fund

Navn
Tid/Pe­riode
Type
Udseende
Fun Fact
Hjorte­spr­ing­fundet
 
Krigsb­ytt­eofre
Båd, flere slags våben og skjolde
Alken Enge
B1a - omkring år 0
Depot, Krigso­ffring
Båd, knogler, våben, skjolde
Samtidig med Hoby
Hulbælter
 
Markering?
Lange bælter lavet af flere huller, mest ofte fundet på Jylland

Fibler

Navn
Tid
Periode
Kugle Fibler
Trekant Fibler
 
Sen Førrom­ers­k/t­idlig Romersk
Svajende Fibler
 
Sen Førrom­ers­k/t­idlig Romersk