Show Menu
Cheatography

Afhandeling van belangrijkste marifoon verkeer

Noodoproep

MAYDAY MAYDAY MAYDAY
Hier de
<na­am>, <ro­epn­aam> (3x)

Noodbe­richt

MAYDAY
Hier de
<na­am>, <ro­epn­aam>
- positie
- aard ongeval
- aard verlangde hulp
- aantal personen aan boord
- overige info

Reçu

MAYDAY
<naam & roepnaam schip in nood> (3x)
hier de
<naam & roepnaam eigen schip> (3x)
received Mayday

Aanvullend Reçu

MAYDAY
<naam & roepnaam schip in nood>
hier de
<naam & roepnaam eigen schip>
- eigen positie
- ETA

Mayday Relay

MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY
hier de
<naam & roepnaam eigen schip>
ontving de volgende MAYDAY
van <naam & roepnaam schip in nood>
berich­t....
 

Spoedo­proep

PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN
hier de
<na­am>, <ro­epn­aam> (3x)

Spoed bericht

PAN-PAN
Hier de
<na­am>­,<r­oep­naa­m>
- positie
- aard ongeval
- aard gewenste hulp
- overige info

Annuleer Spoedo­proep

PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN
alle schepen (3x)
hier de
<na­am>, <ro­epn­aam> (3x)
annuleer mijn oproep
<re­den>
uit

Veilig­hei­dssein

SÉCURITÉ SÉCURITÉ SÉCURITÉ
alle schepen (3x)
hier de
<na­am>­,<r­oep­naa­m> (3x)
SÉCURITÉ
<me­ldi­ng>
uit

Havenv­erkeer

Brug over het water
hier
Snelle motorboot YT-00-00
Over

Brug over het water
vraag/­bericht
Over

Bedankt, uit

Kanale­nlijst

1
Centrale Meldpost IJsselmeer
2
Verkee­rspost Brandaris
4
Centrale meldpost Waddenzee
10 & 13
Nautisch verkeer binnen­water
15 & 17
Intraschip verkeer
16
Nood-, Spoed, Veilig­hei­dsv­erkeer (Zee & ruime wateren)
18, 20, 22, 24, 84 & 85
Oproep­kanaal bruggen en sluizen
23 & 83
veilig­hei­dsb­eri­chten
30
dirigeren naar laad- en lospla­atsen
31
Schip > Jachthaven
67
werkkanaal Search & Rescue
70
DSC
71
Schiet­terein Breeza­nddijk
72
Binnen­vaart berging, sleep, prive
73
melding waterv­ero­ntr­ein­iging kustwacht
77
korte onderlinge gesprekken
82
Provia­ndering en bunkeren
88
Evenem­enten op het water
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     More Cheat Sheets by mrmadalex

     My Mac Productivity Keyboard Shortcuts