Show Menu
Cheatography

Afhandeling van belangrijkste marifoon verkeer

Noodoproep

MAYDAY MAYDAY MAYDAY
Hier de
<na­am>, <ro­epn­aam> (3x)

Noodbe­richt

MAYDAY
Hier de
<na­am>, <ro­epn­aam>
- positie
- aard ongeval
- aard verlangde hulp
- aantal personen aan boord
- overige info

Reçu

MAYDAY
<naam & roepnaam schip in nood­> (3x)
hier de
<naam & roepnaam eigen schip> (3x)
received Mayday

Aanvullend Reçu

MAYDAY
<naam & roepnaam schip in nood­>
hier de
<naam & roepnaam eigen schip>
- eigen positie
- ETA

Mayday Relay

MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY
hier de
<naam & roepnaam eigen schip>
ontving de volgende MAYDAY
van <naam & roepnaam schip in nood­>
berich­t....
 

Spoedo­proep

PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN
hier de
<na­am>, <ro­epn­aam> (3x)

Spoed bericht

PAN-­PAN
Hier de
<na­am>­,<r­oep­naa­m>
- positie
- aard ongeval
- aard gewenste hulp
- overige info

Annuleer Spoedo­proep

PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN
alle schepen (3x)
hier de
<na­am>, <ro­epn­aam> (3x)
annu­leer mijn oproep
<re­den>
uit

Veilig­hei­dssein

SÉCURITÉ SÉCURITÉ SÉCURITÉ
alle schepen (3x)
hier de
<na­am>­,<r­oep­naa­m> (3x)
SÉCU­RITÉ
<me­ldi­ng>
uit

Havenv­erkeer

Brug over het water
hier
Snelle motorboot YT-00-00
Over

Brug over het water
vraag/­bericht
Over

Bedankt, uit

Kanale­nlijst

1
Centrale Meldpost IJsselmeer
2
Verkee­rspost Brandaris
4
Centrale meldpost Waddenzee
10 & 13
Nautisch verkeer binnen­water
15 & 17
Intraschip verkeer
16
Nood-, Spoed, Veilig­hei­dsv­erkeer (Zee & ruime wateren)
18, 20, 22, 24, 84 & 85
Oproep­kanaal bruggen en sluizen
23 & 83
veilig­hei­dsb­eri­chten
30
dirigeren naar laad- en lospla­atsen
31
Schip > Jachthaven
67
werkkanaal Search & Rescue
70
DSC
71
Schiet­terein Breeza­nddijk
72
Binnen­vaart berging, sleep, prive
73
melding waterv­ero­ntr­ein­iging kustwacht
77
korte onderlinge gesprekken
82
Provia­ndering en bunkeren
88
Evenem­enten op het water

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     More Cheat Sheets by mrmadalex

     My Mac Productivity Keyboard Shortcuts