Show Menu
Cheatography

Backup Cheat Sheet (DRAFT) by

Backupteknologi cheat sheet

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

1. Server Setup

Fysisk Server
Minimu­­sk­­ravet for vores setup er 250GB HDD
Server
Windows Server 2016, HyperV til host af virtuelle servere
Virtuel Server
Dynamisk ram, 100GB allokeret diskplads på C:
Server 2 (AD-Se­rver)
DC, AD, DHCP, DNS, Remote Access
Virtuel Server
Dynamisk ram, 100GB allokeret diskplads på E:
Server 3 (DPM)
SQL 2016 med:
Database Engine Services & Reporting Service.
SQL Management Tools 16,5.
Data Protection Manager 1801
Virtuel Server
8GB Ram, 100GB allokeret diskplads på C:
Server 4 (Filse­rver)
Fil-rolle,
Print-rolle,
ISCSI,
Ekstra virtuel harddisk 100GB på :E
Vi har valgt at implem­entere DPM på en virtuel server i Hyper-V.
Serveren skal være medlem af et domæne.

2. Instal­lation - vejledning

Før instal­lation af SQL Server 2016
Download:
NET framework 3.5, 4.0 og 4.5.
Visual C++ Redist­rib­utale for Visual Studio 2015.
Visual C++ Redist­rib­utable Packages For Visual Studio 2013
Før instal­lation af DPM 1801
Download:
SQL Server 2016 med features:
Database Engine Services & Reporting Service.
SQL Management Tools 16,5.
Aktivér for at DPM-da­­ta­basen fungerer.
Bemærk: SQL Server kan ikke instal­leres på domain­-co­ntr­olleren og stadig fungere med DPM.
Ved remote instal­lation, skal SQL Serveren instal­leres i samme domæne og tidszone som DPM Serveren.
DPM Server Foruds­ætn­inger
Følgende er præins­tal­leret i Windows Server 2012 og nyere, ellers download:
C++ 2008 Redist­rib­utable.
Windows Installer 4.5 eller nyere.
PowerShell 3.0 eller nyere.
SQL Server (Kan instal­leres lokalt under instal­lat­ionen).
Microsoft Applic­ation Error Reporting.
Windows Single Instance Store (SIS)
Aktivering af Single Instance Store (SIS) via PowerShell
For Windows Server 2016, 2012 og 2012 R2 er kommandoen:
dism /online /enabl­e-f­eat­ure­:SI­S-L­imited
Instal­lation af DPM
Download:
DPM 1801
Bemærk: Instal­lat­ionen skal ske i ovennævnte rækkef­ølge.
Efter instal­lation af DPM
Instal­leret: ISCSI
Tilføjet en virtuel disk på 100GB til vores Filserver (Server 4) og instal­leret rollen i Server Manager
SQL Serveren hoster DPM-ba­cku­ppen.

De forske­llige versioner af DPM og SQL Server, samt hvilket server setup der instal­leres på (f.eks. Windows Server 2016), har betydning for instal­lat­ionen. Sørg for at de passer med hinanden.
 

3. Agent Instal­lation

Instal­lation af Data Protection Agent via DPM Admini­­st­rator Console
Tryk på fanebladet "­Man­age­men­t" og vælg "­Age­nts­".
Tryk på Install
Vælg computere eller tast navn og tryk "­Add­".
Angiv domæne admini­strator og installér.
Manuel instal­­lation af Agent
I DPM Admini­­st­rator Console,
Klik på fanebladet "­Man­age­men­t".
Vælg "­Age­nts­".
Tryk på "­Ins­tal­l".
Vælg computere eller tast navn og tryk "­Add­".
Angiv domæne admini­­st­rator og installer.
Agenten instal­leres på alle computere og servere der skal sikres ved hjælp af DPM.

Firewall: Følgende porte skal være åbne på klienten eller serveren der skal instal­­leres på
TCP: 135, 139, 5718-5719, 88, 389, 445, 1024-65535
UDP: 53, 88, 137-138, 389 1024-65535 kan lukkes igen efter instal­lat­ionen.

4. Konfig­uration af DPM

Opret Storage Pool
I DPM Admini­strator Console, vælg "­Dis­ks" under fanebladet "­Man­age­men­t".
Vælg "­Add­" og tilføj en initia­liseret disk, som ikke er format­eret. Tilføj denne til storage poolen og klik "­Ok". Der kan tilføjes flere disks til en storage pool.
Tilføj Agents der er manuelt instal­leret
I DPM Admini­strator Console, tryk på "­Man­age­men­t" fanebladet og vælg "­Age­nts­".
Tryk på "­Add­" og vælg "­Attach Agents­" istedet for "­Ins­tal­l"
Opret Protection Group
I DPM Admini­strator Console, tryk på fanebladet "­Pro­tec­tio­n" og vælg "­New­".
Vælg gruppe­typen (Client eller Server)
Vælg hvad der skal tages backup af på hvilke maskiner og navngiv gruppen.
Bestem frekvensen af backup og hvor ofte den skal køres, hvor meget plads der skal allokeres og fra hvilken storage pool.
Nu bestemmes hvordan data replikeres mellem klient­mas­kinen og DPM serveren, samt hvordan "­con­sis­tency checks­" skal køres.
System State og Bare Metal backups Begge disse kræver rollen Windows Backup Server instal­­leret på klienten for at fungere.

5. Backup i DPM

System Center DPM Admini­strator console
Hvis man vil foretage backup af f.eks. en server eller en mappe på en server, kan man gå til ”Prote­ction”, vælge “New” og følge wizarden
DPM Wizard - vores opsætning
Select Protection Group Type: "­Ser­ver­s"
Select Group Members: "C:\users\”user”\desktop"
Select Data Protection Method: Navn: “Desktop & Pictures” Backup til ISCSI disken
Select Short-term Goals: Over 5 dage. Synkro­nis­ering & checkpoint hver dag kl 08:00.
Review Disk Storage Alloca­tion: Valgt vores pool
Choose Replica Creation Method: Automatisk
Choose Consis­tency Check Options: Consis­ten­sy-­Check når data bliver inkonsistent.
Summary: Oversigt over vores nye Protec­tio­n/b­ackup plan.
Status: Se status på vores første replik­ation.

6. Restore i DPM

Restore Bare Metal
Start "­Rec­ove­ry" på DPM serveren.
I DPM Admini­strator Console tryk på fanebladet "­Rec­ove­ry".
Vælg den enhed du vil lave restore af, vælg "­Rec­overy type" og "Copy to a network folder­".
Nu starter din recovery.

Opsæ­tning af Share
Naviger til restore lokationen og lokaliser folderen med backuppen i. Share den folder hvor Window­­sI­m­a­ge­­Backup ligger, så root folderen bliver Window­sIm­age­Backup.
Window­­sI­m­a­ge­­Backup skal være root folder for at DPM kan restore dataen

Restore backup (Klient)
Indsæt instal­­la­tions medie og klik på "­Repair Comput­er" under fanen "Install"
Vælg "­Restore your computer using a system image that you created earlier"
Vælg derefter "­Select a system image" Gå til "­Adv­anc­ed" og vælg "­Search for a system image on the networ­k"
Vælg det restore point du vil gendanne til og vælg derefter "­Format and Repart­­ition Disks"Restore System State
Start "­Rec­ove­ry" på DPM serveren
I DPM Admini­strator Console tryk på "­Rec­ove­ry" fanebl­adet.
Find den server du vil restore og vælg "­Rec­overy Type" og "Copy to a network folder­".
Vælg destin­ation (eller opret en ny).
Nu startes din recovery.

Opsæ­tning af Share
Giv Windows Server Backup rettig­heder til System State backup­-fo­lderen.

Restore System State (Klient) GUI
Klik på "­Act­ion­s", "­Rec­ove­r", "­Another Server­" eller "This Server­", "­Spe­cified Location Type", "­Remote shared folder­" og angiv stien.
Recovery Type = System State
Lokation for System State Backup = Original lokation.

CLI
Eleveret komman­do-­prompt: wbadmin get versions –backu­­pt­arget <se­rve­rna­me­\sha­rename>
For at få versions identifier

wbadmin start system­­st­a­t­er­­ecovery –versi­­on­:­<­ve­­rsi­­on­i­d­en­­tif­­ie­d> –backu­pta­rge­t:<­ser­ver­nam­e\s­har­ena­me>
Starter System State Backup ud fra Versions Identifier Backup Proces
Man kan se status på den aktive recovery, ved at klikke på fanen "­Mon­ito­rer­ing­"

7. Funkti­ons­bes­kri­velser

Backup proces
Et backupjob oprettes via DPM serveren og udføres lokalt på maskinen.
Først oprettes en lokal backup og efterf­­øl­gende starter synkro­­ni­s­ering af data mellem server og klient.
Bare Metal eller System State Backup
Hvis der skal laves Bare Metal eller System State Backup er det et krav at klienten udover DPM agenten har Windows Backup Server instal­leret.
Replica Storage
Data placeres i Replica storage på serveren, indtil det tidspunkt hvor der skal laves en recovery.
Det er først når der er oprettet et recovery point at data kan genskabes på klienten.