Show Menu
Cheatography

Polecenia Linux Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Polecenia zwiazane z uzytko­wnikami

useradd
dodaje użytko­wnika
finger
wyświtla szczeg­ółowe informacje o użytko­wniku
passwd
zmienia hasło
logout
wylogowuje
whoami
sprawdzamy kim jesteśmy
chgrp
zmieniamy jaka grupa jest właści­­cielem pliku
who
sprawdzamy kto jest aktualnie zalogowany