Show Menu
Cheatography

windows py Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Windows tipy & triky

Otevřít Start menu I
Windows logo
Otevřít Start menu II
CTRL+ESC
Otevřít příkazovou řádku
Windows logo, napsat CMD, ENTER
Přepínání mezi okny, programy
ALT+TAB
Navigace v taskbaru
Windows logo + T
Zobrazit plochu
Windows logo + D

Běžné zkratky

Kopírovat
CTRL+C
Vložit
CTRL+V
Vyjmout a zkopírovat
CTRL+X
Označit vše
CTRL+A
Zpět
CTRL+Z
Přepnout jazyk
ALT+SHIFT
Přepnout jazyk
Windows logo + space

www.py­lad­ies.cz

PyLadies CZ, 2017; licence: Creative Commons Attrib­­ut­i­o­n-­­Sha­­re­Alike 4.0 Intern­­at­ional
 

Práce s okny

Minima­lizovat
Windows logo + M
Maxima­lizovat
Windows logo + SHIFT + M
Zobrazit okno na levé polovině
Windows logo + ←
Zobrazit okno na pravé polovině
Windows logo + →
Otočit display
ALT+CT­RL+­šipky

Práce s prohlí­žečem

Přepínání mezi taby
CTRL+TAB
Nový tab
CTRL+T
Otevřít nové okno
CTRL+N
Otevřít nové inkognito okno
CTRL+S­HIFT+N
Zavřít okno
ALT+F4
Znovu načíst okno
F5
Znovu načíst okno bez Cache
CTRL+F5
DevTools inspektor
F12