Show Menu
Cheatography

Ściąga z poleceń gita Cheat Sheet (DRAFT) by

Najpopularniejsze komendy gita

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Rozpoc­zęcie pracy

$ git config --global user.name "­<us­er_­nam­e>"
Ustawienia globalne gita: nazwa użytko­wnika
$ git config --global user.email "­<em­ail­>"
Ustawienia globalne gita: email
git init
Tworzy nowe repozy­torium z plików znajdu­jących się w katalogu, w którym wywołano polecenie
git clone <ur­l>
Kopiuje repozy­torium znajdujące się pod danym adresem URL
git remote add <re­pos­ito­ry_­nam­e> <ur­l>
Łączy lokalne repozy­torium z repozy­torium utworzonym np. na GitHubie
git checkout <br­anc­h_n­ame>
git checkout -b <ne­w_b­ran­ch_­nam­e>
Tworzy nową branch i
git push origin <na­me_­of_­new­_br­anc­h>

Praca z repozy­torium

git fetch
Pobiera informacje o zmieni­onych plikach w remote
git pull
Pobiera zmiany z remote
git add <fi­le_­nam­e>
dodaje dany plik do śledzenia
git add -A
dodaje wszystkie pliki do śledzenia
git add .
dodaje wszystkie pliki, poza usuniętymi do śledzenia
git add -u
dodaje
git status
git stash
git stash pop
git commit -m
git commit -am
git commit --amend
git remote add <re­pos­ito­ry_­nam­e> <ur­l>
git diff
git ls-files [-t]
git ls-files --others
git blame <fi­le_­nam­e>
git merge
git fetch
git merge --abort
git log

Wrzucanie swoich zmian krok po kroku

 

Merge

 

Rebase vs Merge

 

Łączenie kilku commitów w jeden

 

Cofanie zmian