Show Menu
Cheatography

Holy Sheeet Cheat Sheet by

Komendy Bash

uname -a
pokazuje system i kernel
head -n1 /etc/issue
pokazuje dystry­bucje
mount
pokazuje zamont­owany system plików
date
pokazuje datę systemu
uptime
pokazuje czas działania systemu
whoami
pokazuje nazwę użytko­wnika
man komenda
instrukcja komendy

Chmod

rwx
rwx
7
r--
4
-w-
2
--x
1
Kome­ndy
chmod (liczba np.777) plik
zmienia dostępy do pliku
chmod -R (liczba) folder
zmienia dostępy do folderu
chown użytk­own­ik.g­rupa plik
zmienia właści­ciela i grupę pliku
 

Foldery

pwd
pokazuje gdzie jesteśmy aktualnie
mkdir
tworzy folder
cd
zmienia folder
cd ..
przechodzi wyżej
ls
lista plików i folderów
 

Możliwości ls

-a
pokazuje wszystko nawet ukryte
-R
rekursywna lista
-r
odwrócona kolejnośc
-t
sortuje od ostatniej zmiany
-S
sortuje po wielkości
-l
format długiej listy
-1
jeden plik na linie

Skróty Klawiszowe Nano

Pliki
Ctrl-R
czytaj plik
Ctrl-O
zapisz plik
Ctrl-X
zamknij plik
Wyci­nanie i Wkleja­nie
Alt-A
zaczyna zaznaczać tekst
Ctrl-K
wycina zaznaczony tekst lub linię
Ctrl-U
wkleja tekst
Poru­szanie się po pliku
Alt-/
koniec pliku
Ctrl-a
początek lini
Ctrl-e
koniec lini
ctrl-c
pokazuje numer lini
ctrl-_
idzie do numeru lini
Szukanie pliku
ctrl-w
znajduje
alt-w
znajduje następne
ctrl-\
znajduje i zamienia
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     mod_rewrite Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet