Show Menu
Cheatography

Jak na příkazovou řádku (BASH) Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Pravidla hry

Unix a jeho odvozeniny (i Linux) je case sensitive.

Operace se složkou

Příkaz
Čeho je to zkratka
Co to dělá
pwd
print working directory
zobrazit aktuální složku
mkdir slozka
make directory
vytvoř složku
cd slozka
change directory
jdi do složky
cd ..
change directory
jdi o složku výše
ls
list
zobraz obsah adresáře

Parametry ls (list)

-a
zobraz vše
-R
rekurzivní operace
-r
reverzní pořadí
-t
seřaď dle času modifikace
-S
seřaď dle velikosti
-l
dlouhý výpis (včetně práv nebo atributů)
-1
jeden soubor na řádek
-m
výstup bude oddělen čárkou
-Q
výstup bude obalen "

Užitečné příkazy

uname -a
informace o systému a jádru
mount
ukaž připojené souborové systémy
date
ukaž datum
uptime
ukaž jak dlouho už běží systém (čas od posledního bootu)
whoami
informace o uživateli pod kterým běžíte
man prikaz
manuálová stránka příkazu
apropos neco
hledej něco v manuál­ových stránkách
env
ukaž proměnné prostředí (například http_p­roxy)

Klávesové zkratky

CTRL +c
zastav běh programu
CTRL +z
uspi běh programu
CTRL +a
jdi na začátek řádku
CTRL + e
jdi na konec řádku
CTRL + r
hledej v historii příkazů
 

Práce se souborem

touch soubor
vytvoř soubor
cat soubor1 soubor2
spoj soubor1 a soubor2 (pro zapsání na disk viz přesmě­rování výstupu)
less soubor
prohlížej soubor stránk­ovaný
file soubor
zobraz o jaký soubor se jedná
cp soubor1 soubor2
zkopíruj soubor1 jako soubor2
mv soubor1 soubor2
přesuň soubor1 jako soubor2
rm soubor1
smaž soubor1
head soubor1
zobraz prvních 10 řádků ze soubor1
tail soubor1
zobraz posledních 10 řádku ze soubor1
tail -F soubor1
průběžně zobraz poslední řádky souboru1 jako se mění (dobré pro log soubory)

Práva souboru a vlastníci

chmod 755 soubor1
změn práva souboru1 na 755
chmod -R 600 slozka
rekurzivně změn práva složky a souborů v ní na 600 (číst a zapsat pro vlastníka)
chown uživatel:skupina soubor
změn vlastníka souboru na uzivatel a skupinu na *skupina
První číslo jsou práva pro vlastníka, druhé číslo pro skupinu a třetí pro ostatní.
Výpočet práv násled­ovně:
4 – číst (r – read),
2 – zapsat (w – zapsat),
1 – vykonat (x – execute)
 

Příkazy

prikaz1 ;prikaz2
spustí prikaz1, pak prikaz2
prikaz1 && prikaz2
spustí prikaz1, pokud je vše OK, spustí prikaz2
prikaz1 || prikaz2
spustí prikaz1, pokud selže, spustí prikaz2
prikaz &
spustí příkaz v podprocesu (uvolní terminál)

Vyhled­ávání

grep co_hledam soubor
hledej co_hledam v souboru soubor
grep -i
hledej bez rozlišení velkých a malých znaků
grep -r
hledej rekurzivně
grep -v
najdi vše co neodpovídá zadanému výrazu
grep -o
zobraz jenom část, která odpovídá vyhled­ávanému výrazu (ne celý řádek)
find /slozka -name soubor
hledej soubor v složce slozka
find /slozka -user username
hledej v složce všechny soubory, které patří username
whereis prikaz
najdi binárku, zdroj nebo manuál pro příkaz
locate soubor
hledej soubor (rozdíl oproti find je, že musí mít předem vytvořený index)

Práce se vstupem a výstupem (IO)

prikaz < soubor
příkaz bere vstup ze souboru namísto terminálu
prikaz <(prikaz2)
příkaz bere vstup z výstup příkazu2
prikaz > soubor
standardní výstup příkazu do souboru
prikaz > /dev/null
zahoď výstup příkazu
prikaz >> soubor
výstup příkazu zapiš na konec souboru
prikaz 2> soubor
chybový výstup příkazu do souboru
prikaz 2>&1 soubor
přesměruj standardní výstup i chybový výstup do souboru
prikaz &> soubor
přesměruj všechno, co vypíše příkaz do souboru

Roury (řetězení příkazu a výstupu)

prikaz1 | prikaz2
výstup prikazu1 do vstupu prikazu2
prikaz1 |& prikaz2
chybový výstup prikazu1 jako vstup do prikazu2