Show Menu
Cheatography

Backup Teknologi Cheat Sheet by

Backup Teknologi

Filsys­temer

FAT
et filsystem udviklet af Microsoft til at erstatte legacy filsys­temer
FAT32
nyere og hurtigere version af FAT, som støtter op til 2TB
NTFS
et filsystem, som kan bruge fra 4KB til 64KB klusters, så det er muligt at opnå høje mængder af plads

Disks

Basic Disk
limit på 4 partit­ioner
 
1 Primære partition skal være markeret aktiv
 
Primary partition har drive letter (C:)
Dynamic Disk
Man kan ikke installere et styres­ystem på et Dynamic Disk, men der er mulighed for at opgradere en Basic disk som indholder styres­ystem til et Dynamic Disk
 
Volume på Dynamic Disks svare til Partitions og Logical drives på Basic Disks
Operating System
De fleste kan kun se en primary partition, resten er usynlige
Primary partition
Bruges til bootfiler
Extended Partition
Kan opdeles i mange Logical Drives (op til 26)
Logical Partition
Virtuelt opdelt extended partition
Volumes
Data opbeva­­rings enhed
Simple Volume
Fungerer som primary partition på en Basic Disk
Extended Volume
Indeholder plads fra flere områder på disken
Spanned Volume
Kombinere områder fra 2 eller mere Disks til et Storage Unit
 
Fylder et område af gangen
 
Ofre ingen Fault Tolerance, så hvis en disk fejler, mistes alt data
Striped Volume
Brug af 2 eller flere diske for at få hurtigere læse/s­krive hastighed
Mirror Volume
alt data fra et drev bliver spejlet på et andet drev, for at skabe redundans
Disk Management
Bruges til at admini­­strere instal­­lerede drev. Kan bruges til partit­­on­ering / Format­­ering
Diskpart
Comman­­d-line værktøj til at håndtere drev
conver­­t.exe
Kan bruges til at konvertere basic til dynamic

Disk Quota

FSRM
File Server Resource Manager. Række tools i Windows 2016 server OS admin har fx muligheder
 
Placere lagrin­­gs­g­r­ænser for mængder og mapper
 
Forhindre brugere i at gemme bestemte filtyper til serveren
 
Generere omfattende lagrin­­gs­r­a­pp­­orter
Bløde kvote
sporer diskplads, der bruges af filer, men forhindrer ikke grænsen i at blive oversk­redet
Hård kvote
Her bliver diskplads håndhævet og brugeren har ikke tilladelse at overskride den tilladte kvote
Skabel­­on­e­r­/T­­emp­­lates
Kvota skabeloner gør det nemt for dig at anvende opbeva­­ri­n­g­sg­­rænser af mange mapper alt på en gang
File Screening
Med File Screening kan man udføre følgende opgaver:
 
Oprette file screening for styring af forske­llige typer filer
 
Definere file screening
 
Opret file screening undtag­elser
Dirquota
komman­­do­v­æ­rk­­tøjet som er instal­­leret med FSRM og indeholder underk­­om­m­a­ndoer til:
 
Oprettelse og admini­str­ation af kvoter
 
Automatisk anvendelse af kvoter og skabeloner
 
konfig­­ur­ation af admini­­st­r­ative muligheder for arbejde med kvoter
Windows Server Backup
mulighed for at backup og genskabe operat­­iv­s­y­st­­emet, filer eller mapper der er blevet gemt på serveren
Backup­­-T­y­perne
Filbaseret
Arkivb­­itten skal være aktiv for at der bliver taget backup af den bestemte fil.
Blokba­­seret
Drejer sig om backup af de forske­­llige blokke, hvor der er lavet ændringer.
Full Backup
Backup af alt hvad du har.
Increm­­ental Backup
Backup af alt hvad der er nyt eller er ændret siden sidste normale eller increm­­entale backup
Differ­­ential Backup
Backup af alt hvad der er nyt eller ændret siden sidste normale eller increm­­entale backup
 

RAID

RAID-0
Kendt som stripe volume, hvor to eller flere drev bliver samlet af stripes, som fordeler data over diskene, dette giver hurtigere læse/s­krive hastighed.
RAID-1
Kendt som mirror volume, hvor alt data bliver spejlet, så alle drev har den samme data, da dette skaber redundans
RAID-5
Virker ligesom RAID-0, men det kræver dog man bruger mindst 3 drev, i tilfælde af fejl, er det muligt at genskabe data
RAID-10
En kombin­­ation af RAID-0 og RAID-1, hvor der bruges mindst 4 drev som spejles to og to og så stripes
Disk Management bruges til opsætning af RAID.
RAID er ikke backup.

Master Boot Record

MBR
maks 4 primære partit­­ioner
 
Unders­tøtter kun diske med 2 TB eller mindre

GUID partition Table

GPT
Mulighed for at konvertere MBR diske til GPT diske, må dog ikke indholde volumes hvis den skal konver­teres
 
nyere standard som bruges i Harddiske og Solid-­state

Shadow Copy

Brug
genskab og sletning af mapper og filer
Tidsplan
Der skal være minimum 1 times interval imellem shadow copy
VSS
Volume Shadow Copy Service
Vssadmin create shadow
Ny volume shadow kopi
Vssadmin add shadow­­st­orage
Tilføjer en volume shadow copy lagrings forening
Vssadmin delete shadows
Sletter alle volume shadow kopier
Vssadmin delete shadwo­storage
sletter volume shadow copy obevarings forbin­delser
Vssadmin list providers
En liste med et register for volume shadow copy udbydere
Vssadmin list shadows
lister de eksist­erende volume shadow copies
Vssadmin list shadow­­st­orage
Laver en liste over alle shadow copy opbeva­­rings forbin­­delse på systemet
Vssadmin list volumes
liste over volumes som er berettiget for shadow copies
Vssadmin list writers
liste over tilmeldte volume shadow copy skrivere som er på systemet
Vssadmin resize shadow­­st­orage
liste over tilmeldte volume shadow copy skrivere som er på systemet

Startup

BCD
Boot Config­­ur­ation Data indsti­lin­gsfil, windows opstart
BCDEDIT
bcdedi­­t.exe køres fra komman­­do­p­r­om­pten
EASYBCD
Et program til redigering af bcd-filer
MSCONFIG
Et program, der ændrer hvilke drivere, programmer og tjenester
CHKDSK
Tjekker filsys­temet og diske for fejl
BOOTSECT
Et pogram der ligger på Windows instal­­la­t­i­on­­sme­­dier
BOOTREC
Et pogram der ligger på Windows instal­­la­t­i­on­­sme­­dier
AUTHOR­­IT­ATIVE RESTORE
Ved at udføre en author­­it­ative restore, kan man genskabe en domain controller fra en backup
DIRECTORY SERVICES RESTORE MODE
Windows Server domain contro­­llere kan startes op i DSRM
WBADMIN
Wbadmin er et program der bruges til at tage backup af, og genskabe, operat­­iv­s­y­st­­emer, indsti­­ll­inger og file
NTDSUTIL
Ntdsutil er et komman­­do­linje program
ADSIED­­IT.MSC
Active Directory Service Interfaces Editor er et program du bruger i et AD
KEY VERSION NUMBERS
Key version numbers er 32bit koder, der bruges til at skelne mellem RODC’er i et domæne.
TOMBSTONE LIFETIME
Active Directory objekt kan genskabes efter at have været slettet
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Cheatography Cheat Sheet