Show Menu
Cheatography

Clay 7 / Nivel 1 / Unidad 1-3 Cheat Sheet by

Vocabulary and grammar summary from Clay 7 book 1, unidad 1-3

Podstawowe wyrażenia | Expres­iones basicas

Hola
Cześć (powi­tanie)
Buenos días
Dzień dobry
Buenas tardes
Dzień dobry (po południu)
Buenas noches
Dobry wieczór
Chao
Cześć (poże­gna­nie)*
Adiós
Do widzenia
Hasta luego
Do zobaczenia
Hasta la vista
Pa / Do zobaczenia
Hasta mañana
Do jutra
Buenas Noches
Dobranoc
Grac­ias
Dziękuje

Rodzina | Familia

mamá
mama
madre
matka
papá
tata
padre
ojciec
herm­ano
brat
herm­ana
siostra
herm­anos
rodzeństwo
abuela
babcia
abuelo
dziadek
abue­los
dziadkowie
tía
ciocia
tío
wujek
tios
wujostwo
prima
kuzynka
primo
kuzyn
Esta es mi mamá - to jest moja mama
Esta es mi papá - to jest mój tata
El hermano pequeño - młodszy brat
la hermana mayor - starsza siostra

Zawody | Profes­iónes

el alumno / la alumna
uczeń / uczennica
el profesor / la profes­ora
nauczyciel / nauczy­cielka
el médico / la médica
lekarz / lekarka
el abogado / la abogada
prawnik / prawniczka
el biblio­tecario / la biclio­tec­aria
biblio­tekarz / biblio­tekarka
el director / la direct­ora
dyrektor / dyrektorka
el conductor / la conduc­tora
kierowca (pan i/lub pani)
el cocinero / la cocinera
kucharz / kucharka
El abogado trabaja en bufete de abogad­os.
El médico trabaja en hosp­ital.
El profesor trabaja en cole­gio.
El biblio­tec­ario trabaja en bibl­iot­eca.
El director trabaja en cole­gio.

Państwa | Estados

Polo­nia
Polska
España
Hiszpania
Alem­ania
Niemcy
Brasil
Brazylia
Mexico
Meksyk
Arge­ntina
Argentyna
Estados Unidos
Stany Zjedno­czone (USA)
 

Być | Ser

yo soy
nosotr­os/as somos
eres
vosotr­os/as sois
él/ella es
ellos/­ellas son

Mieć | Tener

yo tengo
nosotr­os/as tene­mos
tienes
vosotr­os/as tenéis
él/ella tiene
ellos/­ellas tienen

Czasowniki -AR | Verbos regulares -AR

hablar
yo hablo
nosotr­os/as habl­amos
tú hablas
vosotr­os/as habl­áis
él/ella habla
ellos/­ellas hablan

Flagi| Banderas

Pytania | Preguntas

Jak masz na imię?
¿Cómo te llamas?
Me llamo...
Mam na imię...
Jak się masz?
¿Cómo Estás?
estoy muy bien
Bardzo dobrze
  
estoy bien
Dobrze
  
estoy mal
Źle
A ty?
¿Y tú?
Skąd jesteś?
¿De dónde eres?
Soy de Polonia
Jestem z Polski
Gdzie mieszkasz?
¿Dónde vives?
Vivo en Cracovia
Mieszkam w Krakowie
Ile masz lat?
¿Cuantos años tienes?
Tengo diez años
Mam 10 lat

Dodatkowe słowa | Palabras adicio­nales

la mesa
stół
la pizzeria
pizzeria
la ventana
okno
el bolígrafo
długopis
el libro
książka
la puerta
drzwi
el cuaderno
zeszyt

Mieć | Tener

yo tengo
nosotr­os/as tenemos
tú tienes
vosotr­os/as tenéis
él/ella tiene
ellos/­ellas tienen
Ella tiene dos hermanos.
Yo tengo ocho años.
Ēl tiene un abuelo en España.
tienes nueve años.
Manuela tiene una tiá en Brasil.
Yo tengo dos tios.
 

Przedmioty szkolne | Las asigna­turas

el español
hiszpański
el inglés
angielski
las ciencias
nauka / przyroda
el dibujo
sztuka / plastyka
las matemá­ticas
matematyka
la música
muzyka
la educación física
WF
la lengua
literatura
la historia
historia
la geogra­fía
geografia
Mi asignatura preferida es... - moim ulubionym przedm­iotem jest...
El español es mi asignatura prefeida. - Hiszpański jest moim ulubionym przedm­iotem.
El lunes tenemos matemá­ticas. - W ponied­ziałek mamy matema­tykę.
Hay música tres días: martes, miércoles y jueves - Muzyka jest w trzy dni: wtorek, środę i czwartek

Dni tygodnia | Días de la samana

lunes
ponied­ziałek
martes
wtorek
miér­coles
środa
jeuves
czwartek
vier­nes
piątek
sábado
sobota
domi­ngo
niedziela
el fin de semana - weekend
hoy - dzisiaj
mañana - jutro
ayer - wczoraj

Liczby | Numeros

cero
zero
uno
jeden
dos
dwa
tres
trzy
cuatro
cztery
cinco
pięć
seis
sześć
siete
siedem
ocho
osiem
nueve
dziewięć
diez
dziesięć

Kolory | Colores

blanco
biały
beige
beżowy
amar­illo
żółty
nara­nja
pomara­ńczowy
rosa
różowy
rojo
czerwony
viol­eta
fioletowy
marrón
brązowy
verde
zielony
azul
niebieski
gris
szary
negro
czarny
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.