Show Menu
Cheatography

Badminton dommer Cheat Sheet by

Før kampen

Sig god dag og noter navne samt kendetegn.
Sluk mobil telefon.
Lodtræ­kning. Vælg serv eller side.
Aftal linjer.
Check tøj for navne samt overtr­ækstøj.
Bold afprøv­ning.
Stå foran og med ryggen til dommer­stolen. Læg papir og kuglepen på gulvet. Hold kun lodtræ­kni­ngs­mønt.

Kamp start

Single
Mine damer og herrer. På min højre side X, A, og på min venstre side Y, B.

X server; á nul; spil.
Double
Mine damer og herrer. På min højre side W, A og X, B, og på min venstre side Y, C og Z, D.

X server til Y; á nul; spil.
Hvis double­par­tnerne repræs­enterer samme klub/land, annonceres
klubbe­ns/­landets navn, efter at begge spilleres navne er blevet
annonc­eret, f.eks. ”W og X, A”.

Mellem dueller

Bold ude på egen linje.
Sig "Out"
Bold rammer spiller eller ketcher uden at forsætte mod nettet.
Sig "Fejl"
Andre fejl.
Sig "Fejl"
Starter for tidligt, forsty­rrelser som f.eks. bold på banen, mv.
Sig "Let"
Efterfølg af stilling eller "­serven over", efterfulgt af stilling
 

Ophold ved 11

Straks annoncere points­til­lingen efterfulgt af ”ophold”.
eller
”serven over”, points­til­lingen og derefter ”ophold”.
I alle ophold midt i sæt skal dommeren efter 40 sekunder annoncere: ”Bane … (nummer, hvis der er mere end én bane i brug), 20 sekunder”. Gentag denne annonc­ering.
For at genoptage spillet efter et ophold, gentages points­til­lingen efterfulgt af ”Spil”
I tredje sæt annonceres points­til­lingen umidde­lbart efterfulgt af ”ophold, skift side” eller ”serven over”, points­til­lingen og derefter ”ophold, skift side”.

Forlænget og afslutning af sæt

Når den førende side når 20 point i hvert sæt, annonceres henhol­dsvis ”Sætbold” eller ”Match­bold”, afhængigt af hvad der er tilfældet.
Når en side når 29 point i hvert sæt, annonceres henhol­dsvis ”Sætbold” eller ”Match­bold”, afhængigt af hvad der er tilfældet.
Annonc­eri­ngerne “Sætbold” og “Match­bold” skal altid følge umidde­lbart efter servers point og før modtagers point.
e.g.: "20 - sætbold - 17".

Afslutning og start på hvert sæt

1.
”Første sæt vundet af … (navn(e) på spille­r(e), eller hold (i en holdtu­rne­ring) … (resul­tat)”.
For at starte andet sæt, sig: ”Andet sæt; á nul; spil”.
2.
(1 - 1)
”Andet sæt vundet af … (navn(e) på spille­r(e), eller hold (i en holdtu­rne­ring) … (resul­tat). Et sæt til hver”.
Når der er et tredje sæt, sig: ”Sidste sæt; á nul; spil.”
2. / 3. (afgør­ende)
”Kampen vundet af … (navn(e) på spiller(e) eller hold (i en holdtu­rne­ring) … (resul­tat)”.
Der skal altid annonceres ”Sæt”, umidde­lbart efter at den sidste duel i hvert sæt er afsluttet, uanset bifald.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.