Show Menu
Cheatography

Badminton dommer Cheat Sheet by

Før kampen

Sig god dag og noter navne samt kendetegn.
Sluk mobil telefon.
Lodtræ­kning. Vælg serv eller side.
Aftal linjer.
Check tøj for navne samt overtr­ækstøj.
Bold afprøv­ning.
Stå foran og med ryggen til dommer­stolen. Læg papir og kuglepen på gulvet. Hold kun lodtræ­kni­ngs­mønt.

Kamp start

Single
Mine damer og herrer. På min højre side X, A, og på min venstre side Y, B.

X server; á nul; spil.
Double
Mine damer og herrer. På min højre side W, A og X, B, og på min venstre side Y, C og Z, D.

X server til Y; á nul; spil.
Hvis double­par­tnerne repræs­enterer samme klub/land, annonceres
klubbe­ns/­landets navn, efter at begge spilleres navne er blevet
annonc­eret, f.eks. ”W og X, A”.

Mellem dueller

Bold ude på egen linje.
Sig "Out"
Bold rammer spiller eller ketcher uden at forsætte mod nettet.
Sig "Fejl"
Andre fejl.
Sig "Fejl"
Starter for tidligt, forsty­rrelser som f.eks. bold på banen, mv.
Sig "Let"
Efterfølg af stilling eller "­serven over", efterfulgt af stilling
 

Ophold ved 11

Straks annoncere points­til­lingen efterfulgt af ”ophold”.
eller
”serven over”, points­til­lingen og derefter ”ophold”.
I alle ophold midt i sæt skal dommeren efter 40 sekunder annoncere: ”Bane … (nummer, hvis der er mere end én bane i brug), 20 sekunder”. Gentag denne annonc­ering.
For at genoptage spillet efter et ophold, gentages points­til­lin­gen efterfulgt af ”Spil”
I tredje sæt annonceres points­til­lingen umidde­lbart efterfulgt af ”ophold, skift side” eller ”serven over”, points­til­lingen og derefter ”ophold, skift side”.

Forlænget og afslutning af sæt

Når den førende side når 20 point i hvert sæt, annonceres henhol­dsvis ”Sætbold” eller ”Match­bold”, afhængigt af hvad der er tilfældet.
Når en side når 29 point i hvert sæt, annonceres henhol­dsvis ”Sætbold” eller ”Match­bold”, afhængigt af hvad der er tilfældet.
Annonc­eri­ngerne “Sætbold” og “Match­bold” skal altid følge umidde­lbart efter servers point og før modtagers point.
e.g.: "20 - sætbold - 17".

Afslutning og start på hvert sæt

1.
”Første sæt vundet af … (navn(e) på spille­r(e), eller hold (i en holdtu­rne­ring) … (resultat)”.
For at starte andet sæt, sig: ”Andet sæt; á nul; spil”.
2.
(1 - 1)
”Andet sæt vundet af … (navn(e) på spille­r(e), eller hold (i en holdtu­rne­ring) … (resul­tat). Et sæt til hver”.
Når der er et tredje sæt, sig: ”Sidste sæt; á nul; spil.”
2. / 3. (afgør­ende)
”Kampen vundet af … (navn(e) på spiller(e) eller hold (i en holdtu­rne­ring) … (resul­tat)”.
Der skal altid annonceres ”Sæt”, umidde­lbart efter at den sidste duel i hvert sæt er afsluttet, uanset bifald.

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.