Show Menu
Cheatography

Tmux - podstawy Cheat Sheet (DRAFT) by

podstawowe komendy Tmux

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Ogólne i sesje

tmux
otwiera tmux
tmux new -s nazwa
otwiera tmux z sesją nazwa
tmux a #
podłącz do sesji nr #
tmux a -t nazwa
podłącz do sesji nazwa
tmux ls
lista sesji
:new
nowa sesja
s
lista sesji
d
rozłącz sesję
?
lista skrótów
:
linia poleceń
t
duży zegar
 

Okna

c
nowe okno
w
lista okien
p
poprzednie okno
f
znajdź onko
,
nazwij okno
&
zamknij okno

Panele

%
podział pionowy
"
podział poziony
o
zamiana paneli
q
pokaż numery paneli
x
zamknij panel
{
przesuń panel na lewo
}
przesuń panel na prawo
z
maksym­alizuj panel