Show Menu
Cheatography

Sikker tilstand

Sikker tilstand: Hold shift nede under opstart
Sikker tilstand (også kaldet Sikker start) er en metode til at starte Mac-co­mpu­teren, så den udfører bestemte kontroller og forhindrer software i automatisk at blive indlæst eller åbnet.
Hvis din startdisk er krypteret med FileVault, bliver du muligvis bedt om at logge ind to gange: én gang for at låse startd­isken op og én gang mere for at logge på Finder.

Nulstil NVRAM/PRAM (software)

Nulstil NVRAM: Option­+CM­D+P+R
Nulstil via CLI: nvram -c
Vis NVRAM indhold: nvram -xp
NVRAM er en hukommelse der gemmer på bestemte indsti­llinger bla. Lydstyrke, skærmo­plø­sning, startdisk m.m.
Hold tasterne nede i 20 sek. indtil startlyd nummer 2
Mac med T2-chip slip når Apple logo vises for anden gang

Nulstil SMC (hardware)

Nulstil (intern batteri): Venstre side Shift+­Ctr­l+O­pti­on+­Afb­ryd­erknap i 10 sek. slip taster igen
Nulstil (ekstern batteri): Fjern batteri, hold afbryd­erknap inde i 5 sek., isæt batteri igen
Nulstil (T2-chip): Hold afbryd­erknap i 10 sek. slip igen, vent og tænd derefter
Slå firmwa­rea­dga­ngskode fra: Gå i Recovery Mode CMD+R, vælg hjælpe­program til firmwa­rea­dga­ngskode og slå fra
SMC har ansvar for hardwaren; Afbryd­erknap, batteri- og varmes­tyring, sensorer, tastatur m.v.
Bemærk! Hvis FileVault er aktiv, skal firmwa­rea­dga­ngskode slås fra

En nulsti­lling af SMC nulstiller eller ændrer ikke indholdet af NVRAM eller PRAM dvs. indsti­lli­nger.
 

Firmwa­rea­dga­ngskode (FileV­ault)

Slå firmwa­rea­dga­ngskode fra: CMD+R i Recovery Mode, indtast firmwa­rekode, under hjælpe­pro­grammer vælg hjælpe­program til firmwa­rea­dga­ngskode, slå koden fra
En firmwa­rea­dga­ngskode forhindrer start fra en intern eller ekstern lagrin­gsenhed med undtagelse af den startdisk, du har valgt. FileVault krypterer startd­isken og udelukker visse tastko­mbi­nat­ioner under start.
Husk at slå firmwa­rea­dga­ngskode til igen!

Shortcuts

Vis skjulte filer
CMD+SHIFT+ .
 

Gode shortcuts

Target disk mode
T
Startup Manager
Option
Apple Hardware Test
D
Verbose mode (Bemærk firmware password skal være off)
CMD+V
Single­-user mode
CMD+S
Safe mode
Shift
Recovery mode
CMD+R
Internet Recovery
Option­+CMD+R

Scripts & kommandoer

Mainte­nance: sudo periodic daily weekly monthly
Update: sudo softwa­reu­pdate -l -a eller sudo softwa­reu­pdate -i NAME
Single­use­r-mode root access: /sbin/fsck -fy & /sbin/­mount -uw /
Update installer error: date 0202020216 i terminalen
Find process: ps -ax | grep < proces­snavn >
Kill process: kill < PID nr. >
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.