Show Menu
Cheatography

Sikker tilstand

Sikker tilsta­nd: Hold shift nede under opstart
Sikker tilstand (også kaldet Sikker start) er en metode til at starte Mac-co­mpu­teren, så den udfører bestemte kontroller og forhindrer software i automatisk at blive indlæst eller åbnet.
Hvis din startdisk er krypteret med FileVault, bliver du muligvis bedt om at logge ind to gange: én gang for at låse startd­isken op og én gang mere for at logge på Finder.

Nulstil NVRAM/PRAM (software)

Nulstil NVRAM: Optio­n+C­MD+P+R
Nulstil via CLI: nvram -c
Vis NVRAM indhold: nvram -xp
NVRAM er en huko­mme­lse der gemmer på bestemte indsti­llinger bla. Lydstyrke, skærmo­plø­sning, startdisk m.m.
Hold tasterne nede i 20 sek. indtil startlyd nummer 2
Mac med T2-chip slip når Apple logo vises for anden gang

Nulstil SMC (hardware)

Nulstil (intern batter­i): Venstre side Shift­+Ct­rl+­Opt­ion­+Af­bry­der­knap i 10 sek. slip taster igen
Nulstil (ekstern batter­i): Fjern batteri, hold afbry­der­knap inde i 5 sek., isæt batteri igen
Nulstil (T2-ch­ip): Hold afbry­der­knap i 10 sek. slip igen, vent og tænd derefter
Slå firmwa­rea­dga­ngskode fra: Gå i Recovery Mode CMD+R, vælg hjælp­epr­ogram til firmwa­rea­dga­ngs­kode og slå fra
SMC har ansvar for hardwaren; Afbryd­erknap, batteri- og varmes­tyring, sensorer, tastatur m.v.
Bemærk! Hvis FileVault er aktiv, skal firmwa­rea­dga­ngskode slås fra

En nulsti­lling af SMC nulstiller eller ændrer ikke indholdet af NVRAM eller PRAM dvs. indsti­lli­nger.
 

Firmwa­rea­dga­ngskode (FileV­ault)

Slå firmwa­rea­dga­ngskode fra: CMD+R i Recovery Mode, indtast firmwa­rekode, under hjælp­epr­ogr­ammer vælg hjælp­epr­ogram til firmwa­rea­dga­ngs­kode, slå koden fra
En firmwa­rea­dga­ngskode forhindrer start fra en intern eller ekstern lagrin­gsenhed med undtagelse af den startdisk, du har valgt. FileVault krypterer startd­isken og udelukker visse tastko­mbi­nat­ioner under start.
Husk at slå firmwa­rea­dga­ngskode til igen!

Shortcuts

Vis skjulte filer
CMD+S­HIFT+ .
 

Gode shortcuts

Target disk mode
T
Startup Manager
Option
Apple Hardware Test
D
Verbose mode (Bemærk firmware password skal være off)
CMD+V
Single­-user mode
CMD+S
Safe mode
Shift
Recovery mode
CMD+R
Internet Recovery
Optio­n+C­MD+R

Scripts & kommandoer

Mainte­nance: sudo periodic daily weekly monthly
Update: sudo softwa­reu­pdate -l -a eller sudo softwa­reu­pdate -i NAME
Single­use­r-mode root access: /sbin­/fsck -fy & /sbin­/mount -uw /
Update installer error: date 020202­0216 i terminalen
Find process: ps -ax | grep < proces­snavn >
Kill process: kill < PID nr. >

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.