Show Menu
Cheatography

Linx Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Podstawowe komendy i polecenia w Linux

shutdown
zamykamy Linuxa
adduser
dodajemy nowego użytko­wnika
newgrp
dodajemy nową grupę
passwd
zmieniamy hasła
logout
wylogo­wanie się
finger
szczeg­ółowe informacje o użytko­wnikach
chmod
zmieniamy parametry pliku
chgrp
zmieniamy jaka grupa jest właści­cielem pliku
chown
zmieniamy właści­ciela pliku
 

Polecenia zwiazane z plikami i katalogami

ls
pokazuje nam zawartość katalogu
dir
okrojona wersja ls, pochodząca z msdos'a
pwd
pokazuje nam katalog w którym się znajdujemy
cd
zmieniamy katalog
rmdir
usuwamy katalog
mkdir
nowy katalog
find
służy do wyszuk­iwania plików o zadanych parame­trach