Show Menu
Cheatography

Basic Linux cheatsheet Cheat Sheet by

ls

-a
Výpis skrytých souborů
-R
Rekurzivní výpis
-r
Výpis v opačném pořadí
-t
Pořadí podle času úpravy
-S
Pořadí podle velikosti souboru
-l
Výpis souborů v seznamu

Operace se soubory

touch <so­ubo­r>
Vytvoří soubor
cat <so­ubo­r>
Vypíše obsah souboru
less <so­ubo­r>
Vypíše obsah souboru s možností pohybu
file <so­ubo­r>
Vypíše typ souboru
cp <so­ubo­r> <cí­l>
Zkopíruje soubor­/ad­resář
mv <so­ubo­r> <cí­l>
Přesune soubor­/ad­resář
rm <so­ubo­r>
Smaže soubor
head <so­ubo­r>
Vypíše prvních 10 řádku ze souboru
tail <so­ubo­r>
Vypíše posledních 10 řádků ze souboru

Operace s adresáři

pwd
Vypíše absolutní cestu k adresáři
mkdir <ad­res­ář>
Vytvoří adresář
cd <ad­res­ář>
Přesune se do adresáře
ls [adresář]
Vypíše obsah adresáře

Správa procesů

ps
Vypíše spuštěné procesy
top
Vypisuje spuštěné procesy v reálném čase
kill <pi­d>
Ukončí proces s id <pi­d>
pkill <pr­oce­s>
Ukončí proces s názvem <pr­oce­s>
killall <pr­oce­s>
Ukončí všechny procesy s názvem <pr­oce­s>

Práce s více příkazy

příkaz1 ; příkaz2
Spustí příkaz 1 a pak příkaz 2
příkaz1 && příkaz2
Když příkaz 1 proběhl v pořádku, tak spustí příkaz 2
příkaz1 || příkaz2
Když příkaz 1 neproběhl v pořádku, tak spustí příkaz 2
 

Zkratky Bash

CTRL-c
Ukončí aktuální příkaz
CTRL-z
Uspí program
CTRL-a
Přesune kurzor na začátek řádku
CTRL-e
Přesune kurzor na konec řádku
CTRL-u
Vymaže obsah řádku před kurzorem
CTRL-k
Vymaže obsah řádku za kurzorem
CTRL-r
Vyhled­ávání v historii příkazů

Oprávnění souboru

chmod 775 <so­ubo­r>
Změní oprávnění souboru na 775
chmod -R 600 <sl­ožk­a>
Rekurzivně změní oprávnění složky na 600
chown <uz­iva­tel­>[:­sku­pina] <so­ubo­r>
Změní majitele souboru a skupinu souboru
chgrp <sk­upi­na> <so­ubo­r>
Změní skupinu souboru

Zápis oprávnění

4
čtení (r)
2
zápis (w)
1
spuštění (x)

Základní Bash příkazy

uname -a
Vypíše verzi systému a kernelu
mount
Vypíše připojené souborové systémy
date
Vypíše systémový čas
uptime
Vypíše dobu od spuštění systému
whoami
Vypíše jméno uživatele
man <př­íka­z>
Spustí manuál k příkazu

Řízení výpisu příkazů

příkaz1 > soubor1
Uloží výstup příkazu do souboru
příkaz1 >> soubor1
Připojí výstup příkazu na konec souboru
příkaz1 < soubor1
Vstup do příkazu ze souboru
příkaz1 | příkaz2
Přemostí výstup příkazu do jiného příkazu
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     mod_rewrite Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet