Show Menu
Cheatography

Basic Linux cheatsheet Cheat Sheet by

ls

-a
Výpis skrytých souborů
-R
Rekurzivní výpis
-r
Výpis v opačném pořadí
-t
Pořadí podle času úpravy
-S
Pořadí podle velikosti souboru
-l
Výpis souborů v seznamu

Operace se soubory

touch <so­ubo­r>
Vytvoří soubor
cat <so­ubo­r>
Vypíše obsah souboru
less <so­ubo­r>
Vypíše obsah souboru s možností pohybu
file <so­ubo­r>
Vypíše typ souboru
cp <so­ubo­r> <cí­l>
Zkopíruje soubor­/ad­resář
mv <so­ubo­r> <cí­l>
Přesune soubor­/ad­resář
rm <so­ubo­r>
Smaže soubor
head <so­ubo­r>
Vypíše prvních 10 řádku ze souboru
tail <so­ubo­r>
Vypíše posledních 10 řádků ze souboru

Operace s adresáři

pwd
Vypíše absolutní cestu k adresáři
mkdir <ad­res­ář>
Vytvoří adresář
cd <ad­res­ář>
Přesune se do adresáře
ls [adresář]
Vypíše obsah adresáře

Správa procesů

ps
Vypíše spuštěné procesy
top
Vypisuje spuštěné procesy v reálném čase
kill <pi­d>
Ukončí proces s id <pi­d>
pkill <pr­oce­s>
Ukončí proces s názvem <pr­oce­s>
killall <pr­oce­s>
Ukončí všechny procesy s názvem <pr­oce­s>

Práce s více příkazy

příkaz1 ; příkaz2
Spustí příkaz 1 a pak příkaz 2
příkaz1 && příkaz2
Když příkaz 1 proběhl v pořádku, tak spustí příkaz 2
příkaz1 || příkaz2
Když příkaz 1 nepr­oběhl v pořádku, tak spustí příkaz 2
 

Zkratky Bash

CTRL-c
Ukončí aktuální příkaz
CTRL-z
Uspí program
CTRL-a
Přesune kurzor na začátek řádku
CTRL-e
Přesune kurzor na konec řádku
CTRL-u
Vymaže obsah řádku před kurzorem
CTRL-k
Vymaže obsah řádku za kurzorem
CTRL-r
Vyhled­ávání v historii příkazů

Oprávnění souboru

chmod 775 <so­ubo­r>
Změní oprávnění souboru na 775
chmod -R 600 <sl­ožk­a>
Rekurzivně změní oprávnění složky na 600
chown <uz­iva­tel­>[:­sku­pina] <so­ubo­r>
Změní majitele souboru a skupinu souboru
chgrp <sk­upi­na> <so­ubo­r>
Změní skupinu souboru

Zápis oprávnění

4
čtení (r)
2
zápis (w)
1
spuštění (x)

Základní Bash příkazy

uname -a
Vypíše verzi systému a kernelu
mount
Vypíše připojené souborové systémy
date
Vypíše systémový čas
uptime
Vypíše dobu od spuštění systému
whoami
Vypíše jméno uživatele
man <př­íka­z>
Spustí manuál k příkazu

Řízení výpisu příkazů

příkaz1 > soubor1
Uloží výstup příkazu do souboru
příkaz1 >> soubor1
Připojí výstup příkazu na konec souboru
příkaz1 < soubor1
Vstup do příkazu ze souboru
příkaz1 | příkaz2
Přemostí výstup příkazu do jiného příkazu

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     mod_rewrite Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet