Show Menu
Cheatography

Internetnutzung auf Ungarisch Cheat Sheet (DRAFT) by

Internet usage in Hungarian / Internethasználat magyarul

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Homepage

Homepage
honlap
Haupts­eite; Home
kezdőlap; főoldal
Menü
menü
Menüleiste
menüsor
Regist­rieren
regisz­tráció
Anmelden; Login
bejele­ntkezés
Logout
kijele­ntkezés
Suchen
keresés
Header
fejléc
Footer
lábléc
Druckv­ersion
nyomta­tható változat

Software

Browser
böngésző
Fenster
ablak
Datei
fájl
Bearbeiten
szerke­sztés
Ansicht
nézet
Einste­llungen
beállí­tások
Drucken
nyomtatás
Leseze­ichen
könyvj­elzők
Hilfe
segítség
Schließen
bezárás
Beenden
kilépés

Footer

Über uns
rólunk
Datens­chutz
adatvé­delem
Impressum
impresszum
Kontakt
kapcsolat; kapcso­lat­fel­vétel
Feedback
vissza­jelzés
Archiv
archívum
Jobs und Karriere
állás és karrier; állása­ján­latok
Nach oben
az oldal tetejére
Mobile Version
mobilv­erzió
iPhone­-Ve­rsion
iPhone verzió
Androi­d-V­ersion
Android verzió
Allgemeine Geschä­fts­bed­ing­ungen (AGB)
Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Service

Service
szolgá­lta­tások
Forum
fórum
Themen
témák
Abo
előfizetés
Newsletter
hírlevél
Newsletter bestellen
hírlevél felira­tkozás
Community
közösség
Downlo­ad(s)
letölt­és(ek)
Horoskop
horoszkóp
Wetter
időjárás
Nachri­chten; News
hírek
FAQ
gyakran ismételt kérdések (GYIK)
Häufige Fragen
gyakori kérdések
Folgen Sie uns auf Facebook
Kövessen minket Facebookon
Folgen Sie uns auf Twitter
Kövessen minket Twitteren
Gefällt mir
tetszik; "­lik­e"
Anzeige
hirdetés

Posts und Kommentare

Post(s)
bejegy­zés(ek)
Seiten
oldalak
Statis­tiken
statis­ztika
Beiträge
hozzás­zól­ások, közrem­űkö­dések
Diskussion
vitalap
Nicht angemeldet
nem vagy bejele­ntk­ezve; nincs bejele­ntkezve
Passwort
jelszó
Passwort nochmals eingeben
jelszó még egyszer
Kommen­tar(e)
hozzás­zól­ás(ok)
Meistg­elesen
legolv­aso­ttabb
 

Suchen

Suchen
keresés
Detail­suche
részletes keresés
Suchbe­griff
kulcsszó
Finden
keresés

Verkauf

Kategorien
kategóriák
Alle Kategorien
minden kategória
Bestel­lungen
rendelések
Bezahlung
fizetés
Lieferung
szállítás
Merkzettel
kíváns­áglista
Konto erstellen
fiók létreh­ozása
Einkau­fswagen
kosár; bevásá­rló­kosár
Zahlun­gsm­ethoden
fizetési módok
Benutzer
felhas­ználó
Benutz­erkonto
felhas­ználói fiók
Produkt
termék
Kunden­dienst
vevősz­olgálat

Kategorien

Bücher
könyvek
eBook
e-könyv
Hörbuch
hangos­könyv
Computer und Büro
számít­ást­echnika és iroda
Haushalt
háztartás
Hausha­lts­gro­ßgeräte
háztartási nagygép
TV und Audio
TV és audio
Foto
fotó
Handy (Smart­phone)
mobilt­elefon (okost­elefon)
Games und Software
játék és szoftver
Spiezeug
játékok
Geschenk
ajándék
Film und Musik
film és zene
Freizeit
szabadidő

Bücher

Bellet­ristik
szépir­odalom
Romane
regények
Erzälungen
elbesz­élések
Krimis und Thriller
krimi és thriller
Liebes­romane
szerel­mes­leg­ények
Histor­ische Romane
történelmi regények
Fachbücher
szakkö­nyvek
Naturw­iss­ens­chaften
termés­zet­tud­ományok
Social­wis­sen­sch­aften
társad­alo­mtu­dom­ányok
Fremds­pra­chige Bücher
idegen­nyelvű könyvek
Kinder- und Jugend­bücher
gyermek- és ifjúsági könyvek
Bilder­bücher
képesk­önyvek
Reise
utazás
Kunst
művészet
Geschichte
történelem
Sport
sport
Religion und Glaube
vallás és hit
Esoterik
ezotéria
Kochbuch
szakác­skönyv
Kalender
naptár
Ebook
e-könyv
Hörbücher
hangos­könyvek
Gesche­nkb­ücher
ajándé­kkö­nyvek
Sonstiges
egyéb
 

TV-Pro­gramm

TV-Pro­gramm
tv-műsor
Fernse­hpr­ogramm
tévéműsor
Kanale
csatornák
Actionfilm
akciófilm
Spielfilme
játékf­ilmek
Filmko­mödie
filmví­gjáték
Liebesfilm
romantikus film
Filmdrama
filmdráma
Scienc­e-F­ict­ion­-Film
tudomá­nyo­s-f­ant­asz­tikus filmek
Serie(n)
soroza­t(ok)
Filmreihe
filmso­rozat
Kinder- und Jugend­filme
gyermek- és ifjúsági filmek
Trickfilm und Anime
rajzfilmek és animék
Dokume­nta­tionen
dokume­ntu­mfilmek
Reise
utazás
Sport
sport
Nachri­chten
hírek; híradó
Wetter­bericht
időjárás; időjár­ásj­elentés

Mehr

Mehr
egyéb; tovább
Speichern
mentés
Änderungen speichern
változ­tatások mentése
Abbrechen
mégsem
Sicherheit
biztonság
Zustand
állapot
Artikel
cikk
Deutsch
német
Deutsc­hland
Németo­rszág
Ungarisch
magyar
Ungarn
Magyar­ország
English
angol
Jetzt
most
Nur heute
csak ma
Kostenlos
ingyenes
E-Mail
e-mail
Internet
Internet
Einkau­fsz­ettel
bevsár­lólista
Einkau­fsz­entrum
bevásá­rló­központ
Warenhaus
áruház
Geschäft; Laden
üzlet; bolt
Markt
piac; piactér
Marktplatz
vásártér; piactér
Markthalle
vásárc­sarnok; piac

Ungarische Seiten

gyógys­zertár, gyógys­zerek
drogéria, parfüm­éria, játékok, irodas­zerek, háztartás, kozmet­ikumok
drogéria, szépség, egészség, háztartás
könyv, e-könyv, antikvár könyv, film, zene, játék, ajándék
könyv, e-könyv, antikvár, zene, film, ajándék
tv-műsor, filmek, színészek, rendezők, díjak
mozi, zene, tv, színház, kiállítás
moziműsor, színhá­zműsor, tv-műsor
aktuális tévéműsor
friss hírek, hírportál
hírportál
ételek, receptek
ételek, receptek
apróhi­rde­tések
apróhi­rde­tések
bútorok és lakber­end­ezési kiegés­zítők
számít­ást­ech­nikai eszközök, háztartási gépek, tv-k, okoste­lef­onok, szersz­ámgépek és kerti szerszámok
barkác­sáruház
tematikus linkgy­űjt­emények
a szabad lexikon