Show Menu
Cheatography

Formdesk Cheat Sheet (DRAFT) by

Formdesk instellingen

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

naming conven­tions

formulier
[INT|E­XT]­[Ty­pe]­[Naam]
types
Aanm, ENQ
 
b.v. INT_Aa­nm_­Wor­ksh­opO­neDrive
 
zichtbaar in URL
velden
start met kleine letter
 
dan Camelcase
 
geen spaties

gebrui­ker­sre­chten

wijzig gebrui­ker­sre­chten
vink aan
invoer­res­ultaten bekijken, invoer statis­tieken bekijken, invoer­res­ultaten downloaden
gebrui­ker­sbeheer
standaard toegan­gslink
wachtwoord vergeten?
niet te achter­halen, reset
gebrui­ker­snaam
e-mail adres
wachtwoord
via generator: 8 letters, digits, capitals

instel­lingen: vink aan

algemeen
indexering voorkomen, evt. lookup, tussen­tijds bewaren
controle
invoer­con­troles per pagina, evt. verloop datum
pagina na verzenden
melding na verzenden

Vragen

kop
standaard, evt. rechts eigen beeldmerk

pagina 1 - intern

Formul­ier­eig­enaar
extra > verbergen, niet tonen in kopie ingevulde
Invoer­datum
extra > verbergen, niet tonen in kopie ingevulde
 
algemeen > standaard waarde: standaard datum van invoer

E-mail

Afzender
Naam
Provincie Utrecht
Bericht > PDF bijlage > Instel­lingen
Passend maken in de breedte
 

regels

doorlo­optijd
2 weken (simple)
AVG vragen

opmaak

pagine breedte
775px (635,7­00,­800­,94­5,960)
p. breed = image width
p775px = i760px
portaal pagina
960px

spelling tips

e-mail­adres
correct met koppel­teken