Show Menu
Cheatography

Navngivning af organiske molekyler Cheat Sheet by

Prefix

Prefix
Antal C-atomer
Meth-
1
Eth-
2
Prop-
3
But-
4
Pent-
5
Hex-
6
Hept-
7
Oct-
8
Non-
9
Dec-
10
Undec-
11
Dodec-
12
Tridec-
13
Tetradec-
14
Pentadec-
15
Hexadec-
16
Heptadec-
17
Octadec-
18
Nonadec-
19
Eicos-
20

Haloal­kaner

Prefix
Fluoro-
Chloro-
Bromo-
Iodo-
 

Infix

Infix
Type C-C binding
-an-
kun enkelt­bin­dinger
-en-
en eller flere dobbel­tbi­ndinger
-yn-
en eller flere trippe­lbi­ndinger

Suffix

Suffix
Type kemisk forbin­delse
-e
hydroc­arbon
-ol
alkohol
-al
aldehyd
-one
keton
-oic acid
carbox­ylsyre
-amine
amin
-carba­ldehyd
-CHO på cyklisk molekyle
-carbo­xylsyre
-COOH på cyklisk molekyle
- anhydrid
Carboxyl anhydrid
-ate
Ester
-olactone
Cyklisk ester
- phosphate
Phosph­orisk ester
-amide
Amid
-olactam
Cyklisk amid

Sidegr­upper

Substi­tuent
Methyl (Me)
-CH
3
Ethyl (Et)
-CH
2
CH
3
Phenyl
-C
6
H
5
Benzyl
-CH
2
C
6
H
5
Amino
-NH
2
Hydroxy
-OH
Oxo
=O
 

E,Z Systemet

(E)
Entgegen (modsat)
(Z)
Zusammen (sammen)

Cis-Trans Systemet

Cis
Sammen
Trans
Modsat
Gælder kun når der om en C-C dobbel­tbi­nding er to ens atomer eller atomgr­upper på hver side af bindingen, men ikke to ens på samme side. I de tilfælde hvor der ikke er to ens grupper, kan cis-trans systemet ikke benyttes, istedet bruges E,Z systemet.

R,S Systemet

R
Rectus (mod højre)
S
Sinister (mod venstre)
Bruges om stereo­center konfig­ura­tion. De fire grupper der er bundet til stereo­cen­teret nummereres efter prioritet. Desto højere atomvægt, desto højere prioritet. Grupperne aflæses fra højest til lavest prioritet, med gruppe 4 pegende væk fra én.

Substi­tuenter på benzenring

Ortho (o)
Substi­tuenter på C-atom 1 og 2
Meta (m)
Substi­tuenter på C-atom 1 og 3
Para (p)
Substi­tuenter på C-atom 1 og 4

Stigende prioritet for funkti­onelle grupper

Funktionel gruppe
Suffix
Prefix
Carboxyl
-oic acid
-
Aldehyd
-al
oxo-
Keton
-one
oxo-
Alkohol
-ol
hydroxy-
Amino
-amine
amino-
Sulfhydryl
-thiol
mercapto-
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.