Show Menu
Cheatography

Navngivning af organiske molekyler Cheat Sheet by

Prefix

Prefix
Antal C-atomer
Meth-
1
Eth-
2
Prop-
3
But-
4
Pent-
5
Hex-
6
Hept-
7
Oct-
8
Non-
9
Dec-
10
Undec-
11
Dodec-
12
Tridec-
13
Tetradec-
14
Pentadec-
15
Hexadec-
16
Heptadec-
17
Octadec-
18
Nonadec-
19
Eicos-
20

Haloal­kaner

Prefix
Fluoro-
Chloro-
Bromo-
Iodo-
 

Infix

Infix
Type C-C binding
-an-
kun enkelt­bin­dinger
-en-
en eller flere dobbel­tbi­ndinger
-yn-
en eller flere trippe­lbi­ndinger

Suffix

Suffix
Type kemisk forbin­delse
-e
hydroc­arbon
-ol
alkohol
-al
aldehyd
-one
keton
-oic acid
carbox­ylsyre
-amine
amin
-carba­ldehyd
-CHO på cyklisk molekyle
-carbo­xylsyre
-COOH på cyklisk molekyle
- anhydrid
Carboxyl anhydrid
-ate
Ester
-olactone
Cyklisk ester
- phosphate
Phosph­orisk ester
-amide
Amid
-olactam
Cyklisk amid

Sidegr­upper

Subs­tit­uent
Methyl (Me)
-CH3
Ethyl (Et)
-CH2­CH3
Phenyl
-C6H5
Benzyl
-CH2­CH5
Amino
-NH2
Hydroxy
-OH
Oxo
=O
 

E,Z Systemet

(E)
Entgegen (modsat)
(Z)
Zusammen (sammen)

Cis-Trans Systemet

Cis
Sammen
Trans
Modsat
Gælder kun når der om en C-C dobbel­tbi­nding er to ens atomer eller atomgr­upper på hver side af bindingen, men ikke to ens på samme side. I de tilfælde hvor der ikke er to ens grupper, kan cis-trans systemet ikke benyttes, istedet bruges E,Z systemet.

R,S Systemet

R
Rectus (mod højre)
S
Sinister (mod venstre)
Bruges om stereo­center konfig­ura­tion. De fire grupper der er bundet til stereo­cen­teret nummereres efter prioritet. Desto højere atomvægt, desto højere prioritet. Grupperne aflæses fra højest til lavest prioritet, med gruppe 4 pegende væk fra én.

Substi­tuenter på benzenring

Ortho (o)
Substi­tuenter på C-atom 1 og 2
Meta (m)
Substi­tuenter på C-atom 1 og 3
Para (p)
Substi­tuenter på C-atom 1 og 4

Stigende prioritet for funkti­onelle grupper

Funk­tionel gruppe
Suffix
Prefix
Carboxyl
-oic acid
-
Aldehyd
-al
oxo-
Keton
-one
oxo-
Alkohol
-ol
hydroxy-
Amino
-amine
amino-
Sulfhydryl
-thiol
mercapto-
       

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.