Show Menu
Cheatography

CURO Základy Keyboard Shortcuts by

Vyhľadanie a otvorenie pacienta

Alt+H
vstup do vyhľad­áva­cieho poľa
RČ priezvisko meno ZP
a Ctrl+INS
vytvorenie nového pacienta
@pacient alebo bez @
vyhľad­ávanie pacientov, napr.
8902
,
Hrus Pet
vo vysledku Alt+V
otvoriť vyšetrenie
vo vysledku Alt+C
zaradiť do čakárne
vo vysledku Alt+H
prejsť do histórie
vo vysledku Alt+K
plánovať termín v kalendáry
 
otvoriť adresár dokumentov

Čakáreň

Alt+OC
obrazovka čakáreň
ikonka + v prázdnom vyhľad­ávaní
začať nový deň
-neskôr-
odstrániť z čakárne
Ctrl+H­ore­/Dole
zmena poradia
Shift+TAB
presun medzi vybavi­ť/z­aradiť
Čakáreň je spojený zoznam pacientov, ktorí čakajú alebo už boli vybavení (šedé písmo).

Kalendár

 
zmena typu termínu
 
otvorenie malého kalendára

Iné

Alt+Sh­ift+N
všetky kávesové skratky
Alt+M
hlavné menu
Alt+H
vyhľad­ávací riadok
Ctrl+P
zoznam tlačových výstupov
-neskôr-
zoznam vzorov
Ctrl+F
vyhľad­ávanie v zobraz­ovanom texte
pravé tlačítko myši
kontextové menu
Ctrl+S­hift+K
dátumová kalkulačka
 

Pacient

Alt+KU
osobné údaje pacienta
Alt+KV
písať vyšetrenie
Alt+KR
písať vyšetrenie a história dole
Alt+KH
história
-neskôr-
úprava výkazn­íctva
-neskôr-
otvoriť adresár dokumentov

Dekurz

F2 / Ctrl+M­edzera
vyhľadanie sekcie
F4
vyhľadanie vzoru
Ctrl+K
kontrola dekurzu
F6 / Alt+X
uzatvo­renie dekurzu
sekcia.bodka
vložiť prázdnu sekciu
F3 / sekcia:dvojdodka
vložiť sekciu z histórie
F4
vyhľadaj a vlož vzor
vzor#AltGr+X
vložiť obsah vzoru
Ctrl₊F­[1-12]
vloží vzor s číselnou skratkou
F9
špeciálne transf­ormácie
Ctrl+Z / Ctrl+S­hift+Z
návrat vykonaných zmien

V aktuálnej sekcii

Ctrl+INS
vložiť sekciu pod
Ctrl+D
duplikuj sekciu
Ctrl+S­hif­t+INS
vložiť sekciu nad
Ctrl+END
vložiť sekciu na koniec
Ctrl₊DEL
zmazať sekciu
Ctrl+H­­or­e­/Dole
presuň sekciu hore / dole
Ctrl+Medzera
ak trojuh­oľník
výber alebo editor poľa

História

Ctrl++/-
rozbal­iť/­zbaliť všetky záznamy
Dvojklik na titulku
rozbal­iť/­zbaliť záznam
Ctrl+ENTER
editovať neuzat­vorený dekurz
Ctrl+S­hift++
rozbaliť len záznamy s priori­tou­/ko­men­tárom
Ctrl+F
vyhľad­avanie v texte, predtým použiť Ctrl++
F5 / Ctrl+P
tlač
 

Používané sekcie

od
dôvod vyšetrenia
s
subjek­tÍvne
o
objektívne
th
terapia
vd
diagnóza vykázaná do ZP
z
záver
r zmazanie xr
recept
pl
podaný liek
pp zmazanie xr
zdravotná pomôcka
td zmazanie xtd
trvalo priradená diagnóza
vv
vykázaný výkon do ZP
bodka za sekciou vloží prázdnu, dvojbodka ponúkne zoznam použite sekcie v histórii

Niektoré formuláre

rtg
Žiadanka RTG
usg
Žiadanka na USG vyšetrenie
hist
Sprievodný list k histol­ogi­ckému materiálu
ct
Žiadanka na CT vyšetrenie
mr
Žiadanka na MR vyšetrenie
Formuláre sú sekcie a obsahujú informácie - spríst­upnia príslušné tlačové výstupy.

Ponuka tlače

Ctrl+P
tlač
Ctrl+S­hift+P
tlač cez nastavenia
Ctrl+E
export

Účtovný doklad

 

Dávka pre ZP

 
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.