Show Menu
Cheatography

CURO Základy Keyboard Shortcuts by

Vyhľadanie a otvorenie pacienta

Alt+H
vstup do vyhľad­áva­cieho poľa
RČ priezvisko meno ZP a Ctrl+INS
vytvorenie nového pacienta
@pacient alebo bez @
vyhľad­ávanie pacientov, napr. 8902, Hrus Pet
vo vysledku Alt+V
otvoriť vyšetrenie
vo vysledku Alt+C
zaradiť do čakárne
vo vysledku Alt+H
prejsť do histórie
vo vysledku Alt+K
plánovať termín v kalendáry
 
otvoriť adresár dokumentov

Čakáreň

Alt+OC
obrazovka čakáreň
ikonka + v prázdnom vyhľad­ávaní
začať nový deň
-neskôr-
odstrániť z čakárne
Ctrl+H­ore­/Dole
zmena poradia
Shift+TAB
presun medzi vybavi­ť/z­aradiť
Čakáreň je spojený zoznam pacientov, ktorí čakajú alebo už boli vybavení (šedé písmo).

Kalendár

 
zmena typu termínu
 
otvorenie malého kalendára

Iné

Alt+Sh­ift+N
všetky kávesové skratky
Alt+M
hlavné menu
Alt+H
vyhľad­ávací riadok
Ctrl+P
zoznam tlačových výstupov
-neskôr-
zoznam vzorov
Ctrl+F
vyhľad­ávanie v zobraz­ovanom texte
pravé tlačítko myši
kontextové menu
Ctrl+S­hift+K
dátumová kalkulačka
 

Pacient

Alt+KU
osobné údaje pacienta
Alt+KV
písať vyšetrenie
Alt+KR
písať vyšetrenie a história dole
Alt+KH
história
-neskôr-
úprava výkazn­íctva
-neskôr-
otvoriť adresár dokumentov

Dekurz

F2 / Ctrl+M­edzera
vyhľadanie sekcie
F4
vyhľadanie vzoru
Ctrl+K
kontrola dekurzu
F6 / Alt+X
uzatvo­renie dekurzu
sekci­a.­bodka
vložiť prázdnu sekciu
F3 / sekci­adv­ojd­odka
vložiť sekciu z histórie
F4
vyhľadaj a vlož vzor
vzor­#A­ltGr+X
vložiť obsah vzoru
Ctrl₊F­[1-12]
vloží vzor s číselnou skratkou
F9
špeciálne transf­ormácie
Ctrl+Z / Ctrl+S­hift+Z
návrat vykonaných zmien

V aktuálnej sekcii

Ctrl+INS
vložiť sekciu pod
Ctrl+D
duplikuj sekciu
Ctrl+S­hif­t+INS
vložiť sekciu nad
Ctrl+END
vložiť sekciu na koniec
Ctrl₊DEL
zmazať sekciu
Ctrl+H­­or­e­/Dole
presuň sekciu hore / dole
Ctrl+Medzera
ak trojuh­oľník
výber alebo editor poľa

História

Ctrl++/-
rozbal­iť/­zbaliť všetky záznamy
Dvojklik na titulku
rozbal­iť/­zbaliť záznam
Ctrl+ENTER
editovať neuzat­vorený dekurz
Ctrl+S­hift++
rozbaliť len záznamy s priori­tou­/ko­men­tárom
Ctrl+F
vyhľad­avanie v texte, predtým použiť Ctrl++
F5 / Ctrl+P
tlač
 

Používané sekcie

od
dôvod vyšetrenia
s
subjek­tÍvne
o
objektívne
th
terapia
vd
diagnóza vykázaná do ZP
z
záver
r zmazanie xr
recept
pl
podaný liek
pp zmazanie xr
zdravotná pomôcka
td zmazanie xtd
trvalo priradená diagnóza
vv
vykázaný výkon do ZP
bodka za sekciou vloží prázdnu, dvoj­bodka ponúkne zoznam použite sekcie v histórii

Niektoré formuláre

rtg
Žiadanka RTG
usg
Žiadanka na USG vyšetrenie
hist
Sprievodný list k histol­ogi­ckému materiálu
ct
Žiadanka na CT vyšetrenie
mr
Žiadanka na MR vyšetrenie
Formuláre sú sekcie a obsahujú informácie - spríst­upnia príslušné tlačové výstupy.

Ponuka tlače

Ctrl+P
tlač
Ctrl+S­hift+P
tlač cez nastavenia
Ctrl+E
export

Účtovný doklad

 

Dávka pre ZP

 
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.