Show Menu
Cheatography

Podstawowe komendy CMD Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.
 

Przydatne komendy CMD

litera­_dysku:
Zmiana dysku lub partycji (np d: e: itp).
dir
Wyświetla zawartość danego katalogu.
cd nazwa_­kat­alogu
Przechodzi do podanego katalogu zawartego w katalogu, w którym jesteśmy aktualnie.
md nazwa_­kat­alogu
Tworzenie nowego katalogu.
rd nazwa_­kat­alogu
Kasowanie katalogu.
copy nazwa_­pliku miejsc­e_d­ocelowe
Kopiuje plik, lub pliki.
del nazwa_­pliku
Kasowanie pliku.
ren nazwa_­pliku nowa_n­azw­a_pliku
Zmiana nazwy pliku.
move nazwa_­pliku miejsc­e_d­ocelowe
Przeno­szenie pliku w określone miejsce.
format litera­_dysku
Formatuje określony dysk/p­art­ycje.
mem
Wyświetla informacje o pamięci.
cls
Czyści ekran konsoli.

Inne przydatne komendy roznych dziedzin

chkdsk litera­_dysku:
Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.
ver
Wyświetla wersję systemu windows.
netstat
Wyświetla aktywne połączenia sieciowe.
ipconfig
Wyświetla ip aktywnej karty sieciowej, natomiast ipconfig /all - wyświetla wszystkie karty sieciowe komputera i informacje o nich.
exit
Kończy działanie konsoli.