Show Menu
Cheatography

H2 Exchange Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Forkor­telser

AD - Active directory
DNS - Domian Name System
OU - Organi­­za­t­ional Unit
RSAT - Remote Server Admini­­st­r­ation Tools
EAC - Exchange Admin Center
EMS - Exchange Management Shell
IMAP - Internet Message Access Protocol
POP3 - Post Office Protocol version 3
MX - Mail Exchanger

Exchange 2016 prereq­uisites forber­edelse af AD

Installere følgende:
- .Net Framework 4.7.1
- Microsoft Knowledge Base article KB3206632
- Visual C++ Redist­rib­utable Packages for Visual Studio 2013
- Microsoft Unified Commun­ica­tions Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit

brug eventuelt følgende link til en kommando der installere det hele:
https:­//d­ocs.mi­cro­sof­t.c­om/­en-­us/­Exc­han­ge/­pla­n-a­nd-­dep­loy­/pr­ere­qui­sit­es?­vie­w=e­xch­ser­ver­-2016

Derefter gå igennem instal­lations guiden, der popper op.

Certifikat

- Installer ADCS rollen på Active Directory serveren. Installer både Certif­ication Authority og Certif­ication Authority Web Enrollment Services.
- Vælg Default alle andre steder. Og vælg Install.
-Når instal­lat­ionen er færdig, afsluttes konfig­ura­tionen af ADCS ved at vælge (klik på) Configure Active Directory Certif­icate Services on the destin­ation Server
- Vælg at konfig­urere Certif­ication Authority Servicen og efterf­ølgende Certif­ication Authority Web Enroll­ment:
- På Setup Type vælges Enterprise CA.
- På CA Type vælg Enterprise CA.
- Vælg at oprette en new private key.
Vælg standard krypto­grafi for CA.
- Lad Common name for this CA stå til det foreslåede og Lad DN suffix være som: DC=[Do­mæn­e],­DC=­local
- Vælg standard validitets periode på 5 år.
- Vælg standard Certif­icate Database

Groups & Contac­ts/­Users

Opret en gruppe
På EAC vælg fanen Modtagere -> Grupper -> tryk på PLUS (+)
Her efter vælges den ønsket slags gruppe:
Distri­but­ion­gruppe
Sikker­hed­sgruppe
Dynamisk Distri­but­ion­gruppe

Oprettelse af Brugere
Vi har lavet brugere igennem AD.
Gå ind på AD Users and Computers -> "­Dom­ain.lo­cal­" -> "­OU" (I vores tilfælde hedder den Ringsted). Her oprettes brugere under de tilhørende OU'er

CAS rollen

IMAP
POP3
Sæt IMAP og POP3 services til at starte automatisk på Exchange serveren og start dem.
 

Oprettelse af postkasser

Hvordan man opretter en ny postkasse for eksist­erende bruger:
Man kan oprette en ny postkasse ved at logge ind i EAC'en --> modtagere --> tryk på plus tegnet(+). når det nye vindue popper op trykker man gennemse ved eksist­erende bruger og vælger den bruger man skal have oprettet en postkasse for.

Gendan­nelse af slette­t/d­isablet postkasse

Hvordan gendanner man en slettet eller disablet postkasse:
for at gendanne en postkasse skal man ind i EAC'en, vælge modtagere --> tryk på mere (de 3 prikker) efter dette vælger man tilslut postkasse --> hvilken postkasse der skal gendannes --> tryk connect. Når man kommer ind på det næste vindue vælger man hvilken bruger du vil tilslutte den valgte postkasse til.

Mailbox database

Hvordan laver man en mailbox database:
Først åbner man EMS derefter skriver man følge kommando: "New-Ma­ilb­oxD­atabase -Name 'Rings­ted­-DB2' -EdbFi­lePath 'C:\MB­X2­\Rin­gst­ed-­DB2.edb' -Server [Exchange Server FQDN]". Når man har kørt kommandoen skriver man "Mount-­Dat­abase -Identity Ringst­ed-DB2"
Hvordan laver man en mailbox database via EAC'en:
åbnen EAC'en, klik på servere --> database --> tryk på plus tegnet(+). Når man er derinde skriver man de oplysn­inger ind som er relevante ift. at oprette databasen

Public Folder

oprettelse af public folder:
log in i EAC'en --> Offentlige mapper --> tryk på plus tegnet(+) --> skriv hvad mappen skal hedde.
hvordan ændre man ejerskab på en public folder:
marker den mappe du vil ændre ejerskab på --> ude i højre side vælger man Admini­str­er(­under mappet­ill­ade­lser) --> så trykker man på plus tegnet(+) --> gennemse --> vælger Tillad­els­esn­iveau --> gem.

MX Records

Konfig­­urere DNS MX Record

Åben DNS konsollen.

Tilføj ny MX på forward zonen for [domai­n].l­ocal.

Tryk Browse, klik på [domai­n].l­ocal for forward lookup zone vælg [domai­n].l­ocal

Vælg den Host(A) der er for din Exchange server

Sæt Mail Server Priority til 20 og afslut.

Åben PowerS­hell.

Skriv Add-Dn­sSe­rve­rRe­sou­rce­Rec­ordMX -Compu­terName [AD-Server hostnavn] -Prefe­rence 10 -Name "." MailEx­change "­Exc­hange Server FQDN" -ZoneName "­[do­mæn­e]"

Kontroller MX rekords er oprettet.
Nslookup
set type=mx
[Domæn­e.l­ocal]