Show Menu
Cheatography

Vss cheat sheet Cheat Sheet by

Shadow copy

Hvad er Volume Shadow Copy Service?

Det er en service som laver snapshots af data i real tid og som har standard support til at lave kontin­uerlige kopier over flere volumes. VSS kordiner shadow copy til at lave kontin­uerlige bakcups (det er også kendt som snapshot eller point-­in-­tim­e-c­opy.)

VSS - Vssadmin ( Cmd )

Shadow copies kan også oprettes ved at bruge commando promt ( CMD )

Vssadmin Komman­doer:

Vssadmin add shadow­storage

Vssadmin create shadow

Vssadmin delete shadows

Vssadmin delete shadow­storage

Vssadmin delete shadow­storage

Vssadmin list shadows

Vssadmin list shadow­storage

Vssadmin list volumes

Vssadmin list writers

Vssadmin resize shadow­storage

Opgave styring

Opgave­styring - Forklaring

Opgave­sty­ring, er et program som er indbygget i Microsoft Windows server såvel som windows 7,8 og 10

Med opgave­styring kan du bede Windows om at udføre visse opgave­r/t­asks, i det tidsrum, som er blevet specif­iceret ud fra daglig­/Ug­ent­lig­/Må­ned­lig/En gang/Når Computeren starte­s/Når der logges på eller hvis en bestemt Hændelse logføres i Windows logbog.

Som eksempel på hvad opgave­styring bruges til, kan programmer som Java / Flash player og diverse programme, sættes til automatisk at kigge efter opdate­ringer til disse progra­mmer.

opgave­styring kan også bruges til at køre diverse scripts på et givent tidspunkt, dette bruges normalt på servere, f.eks. scripts der køre bruger­opr­ettelse af brugere der automatisk skal oprettes i AD om natten.
 

VSS - Hvornår oprettes kopier?

Der laves kopier Mandag til Fredag 2 gange om dagen ( Standart )
dette kan dog ændres i konfig­ura­tionen, eller du kan manuelt lave Shadow Copies.

Ved placering af Shadow Copies, er best practice at ligge den på en anden volume, det optimere ydelsen og sikker­heden.
Shadow Copy bør køre når igen bruger systemerne

Facts om VSS kopier

VSS kan Maks indeholde op til 64 kopier af systemet, hvis limit bliver opnået, vil systemet slette den ældste kopi, og lave en ny kopi, så de 64 ikke bliver oversk­redet.

Når en shadow kopi er væk kan den ikke geneta­bleres så det er ikke en backup løsning og kan ikke erstatte den.

Vis en volume er blevet slettet uden at deaktivere shadow copy vil den blive ved med at køre og i logbogen komme en event id 7001 for den fejl.

Shadow Copy må ikke betegnes som backup, men skal betegnes som et værktøj til at genskabe filer, som man har fået lavet rod med, og har brug for at kunne genskabe filen fra f.eks. dagen før.

AT - Kommandoer

\\Comp­ute­rName vis du vælger denne vil den køre kommando på den lokale computer

ID specificer id til delt til kommando

/delete stopper en kommando vis du udelader id stopper alle kommandoer

/yes vælger ja til alt

/inter­active en kommando kan køre hos en bruger som er logged ind

/every: køre kommando på dag eller dage uge måned som er specif­iceret

/next: køre kommando

Hours:­Minutes set tiden i timer og minutter hvornår kommandoen skal køre

Date : Angiver hvilke dage kommandoer skal udføres på

Command specif­icerer hvilke Windows programmer der ønskes kørt, som f.eks .exe .bat *.com filer.

/? Viser hjælp
 

Shadow VSS - Flow

Sådan bliver en Shadow copy oprettet

Step 1 Reques­teren spørg Volume shadow copy service om at opremse og hente meta data fra Vss writers, for at gøre klar til backup.

Step 2 Hver writer laver en XML beskri­velse af kompon­enter og data som der skal laves backup af, og videre sender det til VSS.
Writeren definere også hvilken restore metode der skal anvendes for alle kompon­enter.

Step 3 VSS giver alle writers besked om at gøre deres indsamlet data klar til at lave en Shadow Copy.

Step 4 Hver Writer klargøre deres relevante data klar, når de er klar giver de VSS besked om at de nu er klar til at gå i gang.

Step 5 VSS beder Writers om at stoppe al aktivitet, så der kan laves en shadow copy, systemet må ikke stoppes i mere end 60 sekunder, men dette gøre for at sikre sig, at det er den rigtige meta data der bliver taget backup af.

Step 6 VSS beder formid­lerne af data, om at oprette en Shadow copy, perioden for oprett­elsen af en copy tager ikke mere end 10 sekunder.

Step 7 VSS giver igen lov at skrive til filsys­temer.

Step 8 VSS giver besked om at writers nu igen må skrive i program filer.

Step 9 her kan requester gentage processen ( Step 1 ) eller advisere en admini­strator ved eventuelle fejl.

Step 10 Hvis kopien er er oprettet med succes, giver VSS reques­teren besked om hvor den har lagt den sidste Shadow copy.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.