Show Menu

58 Muamalat Cheat Sheets

Related tags:                        

58 Cheat Sheets tagged with Muamalat

  • Sort: Newest
  • Filter:
    • Search:
  • Language(s):
  • Rating:
2 Pages
  (0)
DRAFT:
Khiyar Syarat ialah satu atau dua pihak yang berkontrak.
20 Jun 22
1 Page
  (0)
DRAFT:
Hak ialah bidang kuasa atau juridikasi yang diakui oleh syarak yang mempunyai kekuasaan atau tanggungjawab (taklif)- Mustafa al-Zarqa’ (menyeluruh)
9 Apr 22
1 Page
  (0)
DRAFT:
Fiqh Muamalat (Individual Assignment) Tajuk :- "KHIYAR MAJLIS"
9 Apr 22
1 Page
  (0)
DRAFT:
PILIH SAMA ADA JADI BELI ATAU TIDAK
8 Apr 22
1 Page
  (0)
DRAFT:
Nota fiqh muamalat(april-mei 2022) Subjek fiqh muamalat(Individual assignment) Tajuk:Al-Ijarah
4 Apr 22
2 Pages
  (0)
DRAFT:
Nota ini adalah berkenaan Al-Ijarah
4 Apr 22
1 Page
  (0)
DRAFT:
Hiwalah adalah memindahkan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain. Misalnya, seseorang memiliki hutang, dan begitu juga orang lain memiliki hutang kepadanya sama besarnya seperti hutang miliknya.
3 Apr 22
1 Page
  (0)
DRAFT:
This cheat sheet is created to explain Theory of Ownership in Islamic Perspective
27 Mar 22
3 Pages
  (0)
DRAFT:
This cheat sheet is about individual assignment of Fiqh Muamalat KFD 2303.
8 Jul 20
3 Pages
  (0)
DRAFT:
cheat sheet ini dibuat atas tujuan tugaan individu subjek fiqh muamalat KFD 2303
8 Jul 20
3 Pages
  (0)
DRAFT:
Analisis Kaedah Pengukuran Untung (Al-Ribh) dari Perspektif Muamalat Islam.
8 Jul 20
1 Page
  (0)
DRAFT:
This cheat sheet is created for individual assignment in KFD2303. The tittle that I choose this cheat sheet is an analysis on beneficial ownership in Islamic finance according to the principle of tarjih bayn Al-Asl wa Al-Zahir.
4 Jul 20
1 Page
  (0)
DRAFT:
This cheat sheet is created for individual assignment in KFD2303. The tittle that I choose this cheat sheet is an analysis on beneficial ownership in islamic finance according to the principle of tarjih bayn al-asl wa al-zahir.
4 Jul 20
2 Pages
  (0)
1 Page
  (0)
1 Page
  (0)
DRAFT:
By Wan Maisarah Putri bt Wan Mohd lotpi Diploma Pendidikan Islam sem 3 (Kelas 1) Konsep Pinjaman Menurut Perpektif Islam
19 Jun 20
1 Page
  (0)
DRAFT:
KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
18 Jun 20
1 Page
  (0)
DRAFT:
Konsep Pinjman Menurut Perspektif Islam
12 Jun 20
2 Pages
  (0)
1 Page
  (0)
Secara umumnya jualan al salam ini boleh difahami sebagai jual beli secara tempahan, di mana pembeli menempah barang dan melunaskan harganya.
9 Apr 22

Cheat Sheets by Tag


Top Tags

New Tags